AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKoly

Vize školního týmu Akademie Libchavy je vytvořit síť Spokojených a tvořivých škol,  které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti.
„Cílem projektu je posílení přirozených hodnot člověka – učitele, 
aby se stal silným ve své roli a přijímanou autoritou i životním vzorem,“
(zakladatel a majitel Akademie Libchavy Zdeněk Štěpánek).

Vzděláváme vedení škol či neziskových organizací, učitele a lektory.

Prostřednictvím koučovacího přístupu učíme vedení škol, učitele a lektory dovednostem, jak otevřeně komunikovat, podporovat spolupráci mezi pedagogy a rozvíjet jejich kompetence.

Vytváříme programy pro školy, pro které je důležité vidět spokojené učitele, žáky a rodiče a které nabízí prostředí, kde mají žáci i učitelé klid a podporu pro svůj rozvoj a tvořivost.

 Akademie Libchavy učí ředitele a učitele základních a středních škol novému umění v přístupu k vedení lidí při řízení školy a při   vytváření plnohodnotného vztahu pedagogů s žáky a rodiči. Do prostředí škol tak vnáší koučovací přístup. 
 
„Cílem projektu je posílení přirozených hodnot člověka – učitele, 
aby se stal silným ve své roli a přijímanou autoritou i životním vzorem,“
 
(zakladatel a majitel Akademie Libchavy Zdeněk Štěpánek).