AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Jak to funguje?

Rádi bychom, aby byly školy SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ a věříme, že k tomu můžeme přispět prostřednictvím našich průvodců a předáním našeho know how v oblasti rozvoje vedení školy, učitelů a mentorů.
Jsme si vědomi toho, že každá škola je v něčem naprosto jedinečná a má své jasné potřeby, cílé a priority. Rádi jsme užiteční školám a provázíme je v cestě za vizí, za spokojeností a tvořivostí. Pojďte s námi ochutnat, jaké to je, nechat se provázet a tvořit synergie. Provázení lze popsat následujícími 4 kroky:
 
1.  Úvodní schůzka vedení školy s naším průvodcem.
 
2.  Společné hledání potřeb, cílů celé školy a stanovení plánu na rozvoj a vzdělávání pedagogů školy.
 
3.  Navržení řešení  a kroků na míru škole. 
 
4.  Realizace profesního provázení vedení školy + další realizace domluvených kroků.
1.  Úvodní schůzka vedení školy s naším průvodcem zdarma.
 
2.  Společné hledání potřeb, cílů celé školy a stanovení plánu na rozvoj a vzdělávání pedagogů školy.
 
3.  Navržení řešení a kroků na míru škole. 
 
4.  Realizace* profesního provázení vedení školy + další realizace domluvených kroků.
 
*Realizace může být formou dlouhodobých kurzů pro vedení školy, učitele nebo mentory, dále externí mentorink, koučink nebo supervize konkrétních lidí ze školy, mohou to být semináře a workshopy na míru pro sborovny, mohou to být praktické aplikace pro sborovny nebo pro vybrané učitele nebo členy vedení školy. Dále nabízíme také konzultace, tvorbu vize, práci s kompetenčním modelem, týmové dílny, síťování škol, benchlearning apod. 
 
Všechny možnosti Vám představí náš průvodce na ochutnávkové schůzce. Pojďte si domluvit termín.