AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Individuální provázení (ŠABLONY)- mentorink, koučink, supervize

Nabízíme individuální provázení, které lze hradit také ze Šablon 2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím skupinového supervize/mentorinku/koučink.
Všichni naši průvodci mají zkušenosti ze školního prostředí, s legislativou i s problematikou vedení školy.
 
Jak to funguje? 
1. Úvodní schůzka vedení školy (ředitele nebo zástupce) s naším průvodcem.
2. Společné hledání potřeb, cílů celé školy, a (nebo) hledání osobních profesních potřeb a cílů a také stanovení plánu na rozvoj a vzdělávání pedagogů školy.
3. Navržení řešení na míru škole.
4. Realizace profesního provázení vedení školy + další realizace domluvených kroků.
 
Provázení lze financovat z Šablon nebo z podpory MAS/MAP/KAP.
 
Těšíme se na vás, pro více informací neváhejte kontaktovat Martinu Kočovou kocova@akademiesro.cz