AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Úvodní schůzka

V rámci provázení nabízíme ÚVODNÍ SCHŮZKU zdarma. K realizaci schůzky jsou potřeba tyto kroky:
 
1. Rozhodnutí o tom, že máte zájem o nezávaznou první schůzklu s průvodcem a  výběr průvodce  pro úvodní schůzku/případně rovnou krok 2.
 
2. Napsat email Martině Kočové na kocova@akademiesro.cz, že máte zájem o provázení školy a že jste si vybrali průvodce na úvodní schůzku/případně, že máte zájem o termín úvodní schůzky s průvodcem a výběr průvodce necháte na nás. 
 
3. V domluveném termínu proběhne schůzka (60 minut) s průvodcem, který Vás seznámení s konceptem a konkrétními možnostmi provázení Vaší školy.
 
4. Začně spolupráce na základě dohody. Vše záleží na konkrétní domluvě s průvodcem, nejčastěji se na schůzce pojmenují možnosti a bude navržena (emailem, telefonicky) nabídka (obsah, cena, kroky).
 
1. Výběr průvodce pro úvodní schůzku.
 
2. Domluva na čase schůzky.
 
3. Schůzka (60 minut) s průvodcem a seznámení se konceptem provázení.
 
4. Vyhodnocení a rozhodnutí o dalším postupu.