AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Jak naučit děti vhodnému stravování

Tento projekt je koncipován jako jednodenní vzdělávací program pro učitele základních a středních škol.  

Vzdělávací program je zaměřen na osvojení základních principů rozumné a zdravé výživy a její předání žákům. Program je postaven na Zdravém talíři, obecně přijímaném jako základ každého hlavního pokrmu. Program se zaměřuje na praktické uchopení zdravého talíře a porovnání poměrů jednotlivých živin u běžně podávaných pokrmů. Postupně jsou účastníci seznamováni s makrosložkami potravy – bílkovinami, tuky, sacharidy a jejich významu ve výživě člověka. Pozornost je věnována i svačinám, proč svačiny u dětí nevynechávat.  V programu se účastníci dozvědí, co jsou jen módní trendy ve výživě, čemu věřit a kde hledat ověřené a validní informace. Veškerá sdělení jsou předávána v souvislostech, jak pravidelný příjem stravy hraje klíčovou roli  při koncentraci, pozornosti a schopnosti učit se.

Nedílnou součástí programu je téma pitného režimu. Jaké jsou doporučené dávky vzhledem k věku a co je vhodné pít. Probrána je tématika kolových, kofeinových a energetických nápojů. Jakým způsobem odradit od pití těchto nápojů děti. Ve velké míře je zde využito koučovacího přístupu.

Dalším probíraným tématem je pohyb. Jde zejména o malá a krátká cvičení v průběhu vyučovací hodiny, která jsou vhodná k protažení a pomáhají k udržení pozornosti žáků. Tato cvičení jsou zařazována v průběhu celého kurzu, aby účastníci sami cítili jejich efektivitu.

    V programu je pozornost zaměřena zejména na praktická cvičení a osvojení si příslušných dovedností s aplikací do základní  školy, podpořená teoretickým rámcem a skupinovým sdílením.

    Jedná se o seminář s časovým rámcem 1 den, hodinová dotace činí 8 hodin.

    Termín bude vypsán podle zájmu. Cena kurzu je 1750 Kč + DPH, zahrnuje celodenní stravu a materiály. Celým dnem Vás bude provázet lektorka Pavlína Žďárková.

    Pokud máte zájem se semináře zúčastnit nebo se o něm dozvědět více, neváhejte se na mě obrátit.

                    Za tým AKADEMIE Libchavy

                                Martina Kočová