AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Tvořivé provázení v MŠ

Tento projekt je koncipován jako cyklus šesti jednodenních setkání pro pedagogické pracovníky v mateřských školách v rámci šablon I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ. Hodinová dotace činí 42 hodin.

Program je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagoga, jeho schopnost budování vztahů, komunikačních dovedností a na schopnost iniciovat a vést tvořivý proces ve třídě.

Program se soustřeďuje na rozvoj emoční inteligence, zejména na sebevnímání pedagogů, jejich vcítění do druhých a na jejich reálné vnímání vztahů. Tyto rozvinuté kompetence následně umožňují zralé a rozvíjející provázení dětí ve třídě.

V programu je také kladen důraz na schopnost získat si důvěru dětí a rozvíjet vzájemně bezpečné a akceptovatelné vztahy, které si mohou děti ve vzájemném vztahu s pedagogy osvojit a následně přenést do dalších oblastí sociálního života.

 

Kurzy jsou realizovány v Praze v Konferenčním centru Green Point a v Libchavách(okres Ústí nad Orlicí) v prostorách Koučink Akademie s.r.o.

Čas setkání je vždy od 9.00 do 16:00. Cena za jeden den včetně celodenní stravy a materiálů je 1. 750 Kč + DPH.

 Podrobnější informace najdete zde. 

Pokud Vás tento kurz zaujal a chcete se dozvědět další informace, neváhejte se na mě obrátit.

Martina Kočová

asistentka

tel.: (00420) 608 036 102

e-mail: akademie@skolyvzemikomenskeho.cz

www.skolyvzemikomenskeho.cz