AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Daniela Jezdinská

Jako pedagožka pracuji už téměř 20 let a je to povolání, které mě velmi baví a naplňuje. Mám radost, když dostanu od žáků nebo rodičů pozitivní zpětnou vazbu, jak dobře jsem je vědomostmi připravila pro další studium. Co mě ale těší mnohem více, je sledovat, jak jsem svým přístupem k nim nasměrovala a podpořila jejich osobnostní rozvoj. Je krásné vidět, když mění nastavení své mysli, že není nutné žít život jako oběť, ale že ho mohou vzít do svých rukou a tvořit.
 
Jako koučka a mentorka nabízím bezpečný a důvěrný prostor každému, kdo chce:
 • výuka cizích jazyků a tělesné výchovy
 •  plánování osobního rozvoje
 •  preventivní práce s třídním kolektivem
 •  práce s narušeným třídním kolektivem
 •  práce s obětmi šikany
 • zvládání puberty
 • nastavování autority učitele
 • řešení vztahů s kolegy
 • řešení vztahů s vedením školy
 • řešení problémových situací s rodiči

VZDĚLÁNÍ A KURZY:

 • učitelství pro 2. stupeň základní školy – německý jazyk, tělesná výchova, zeměpis
 • státní jazyková zkouška z anglického jazyka
 • studium pro výchovné poradce
 • specializace v pedagogice – školský management
 • specifický trénink koučů a mentorů
 • další praktické kurzy na podporu osobnostního rozvoje