AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Jiří Šmejkal, ACC

 
„Čím jsme uvnitř, se ukáže skrze to, co děláme navenek.“
garant a vizionář programů pro školy
Vizionář programů pro školy, 
Hlavní lektor, kouč, mentor, supervizor a garant vzdělávání vedení škol a vzdělávání učitelů

 

Lektor kurzů Učitel koučem, Učitel jako vědomý průvodce třídy, Ředitel koučem a Pedagog mentorem

Kdo jsem

Nevím, ale vím, co to znamená. Mým životním krédem i nadějí je, že si lidé mohou být vzájemně prospěšní, když se dokáží správně potkat. To pro mne znamená, že si ujasní proč chtějí být spolu, v jakém vztahu, a co od sebe mohou očekávat.

Kdo jsou mí klienti

Lidé různého věku a postavení, kteří si chtějí lépe porozumět a cítí, že se chtějí stát sami sebou. Dále ti, kteří hledají svou cestu a svůj smysluplný cíl v životě. Také přicházejí lidé, kteří chtějí nalézt svůj skrytý potenciál a mít tak co největší vliv na utváření svého osobního a pracovního života. Celá řada klientů za mnou přichází, protože se potřebují vyrovnat s nenadálými nebo dlouhodobými osobními nebo vztahovými dilematy a chtějí projít potřebnými změnami. Mými klienty jsou také ti, kterým se již podařilo zrealizovat své životní vize a cíle a přesto cítí, že mají ještě potenciál k další seberealizaci například v oblasti společenské, sociální nebo duchovní. Všichni mají jedno společné, chtějí být šťastní, spokojení a naplnění.

Jak se potkáváme

Své klienty pokládám za rovnocenné partnery a tento postoj nabízím k přijetí. Každý máme ve vztahu, který vytváříme svou odpovědnost za to, co se bude dít a k jakému výsledku dojdeme. Z mé strany přináším do vztahu otevřenost, autenticitu a nasazení pro nalezení potřebných řešení. Na začátku tzv. seznamovací fáze si vyjasníme, zda spolu můžeme a chceme procesem procházet, pokud ano, domlouváme se na tom co klient potřebuje a kam se chce skrze naše setkání posunout (zakázka a cíl). Klient přináší látku ke zpracování a já způsoby, jak se dobrat k potřebných výsledkům. Na konci každého setkání rekapitulujeme přínosy a na konci celé spolupráce vyhodnocujeme všechny změny a posuny.

V čem je moje síla

Udržuji čistou mysl, nezatíženou předsudky, očekáváními a posuzováním a tím si získávám potřebný nadhled a současně sílu spontánní intuice. Dávám podporu, ale současně posiluji druhého v důvěře, že si ji může poskytnout i sám. Jsem tvořivý, lámu konvenční pohledy na věci a díky tomu druhého inspiruji k překonání vnitřních bariér. Využívám co nejjednodušších technik a postupů k efektivnímu růstu. Mám celostní vnímání reality a díky tomu vidím věci v širších souvislostech a perspektivách.

Co je mým cílem

Přispět k tomu, aby si klient po setkání se mnou důvěřoval, aby znal své zdroje, ze kterých může čerpat pro řešení svých životních situací, a celkově se cítil radostnější, spokojenější a naplněnější.

 

„Čím jsme uvnitř, se ukáže skrze to, co děláme navenek.“
garant a vizionář programů pro školy
Vizionář programů pro školy, 
Hlavní lektor, kouč, mentor, supervizor a garant vzdělávání vedení škol a vzdělávání učitelů
Jiří Šmejkal, ACC
smejkal@akademiesro.cz