AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Pavel Škramlík

 
„Vzájemnou podporou k úspěchu!"
lektor, kouč, ředitel ZŠ
 

Mým hlavním cílem ve škole je držet kormidlo směrem k vizi: Vzájemnou podporou k úspěchu! Chci přispět k tomu, aby škola byla školou respektovanou a vyhledávanou, aby se žáci učili v bezpečném prostředí a s chutí a denně ve škole zažívali úspěch. Mou snahou je být podporovatelem učitelů, chci přispívat k tomu, aby vztahy v celém společenství školy byly korektní, partnerské a respektující.  Vždycky jsem věděl, že chci učit jinak, tak aby děti škola bavila, aby věděly, proč se učí. Proto mi jsou blízké efektivní metody učení, svobodné pohledy na výchovu a přístup k dětem. Za důležité považuji respekt, vnitřní motivaci, individuální přístup, kreativitu a pocit úspěšnosti.

Jsem INTJ, tak se učím a učím. Baví mě to! Rád čtu, lyžuju, hraju hokej. Mám rád samotu, ticho, dobrou muziku a výtvarné umění.  Mám dvě skvělé děti. Já nahrazuju MY, baví mě věci mezi nebem a zemí a čím víc se učím, tím víc vím, že nic nevím…

Profese:

Od 1997 učitel I. stupně ZŠ (Praha, Litvínov)

od 2003 ředitel školy (ZŠ a MŠ Louka u Litvínova, SSZŠ Litvínov)

od 2008 lektor

od 2012 mentor, kouč

Vzdělání:

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická - Učitelství pro I. stupeň ZŠKarlova univerzita Praha - Funkční studium managementu v projektu Úspěšný ředitelantka vzdělávání mentorů

lektorka, koučka, mentorka a gar
Vzdělání:
 
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická - Učitelství pro I. stupeň ZŠKarlova univerzita Praha - Funkční studium managementu v projektu Úspěšný ředitelantka vzdělávání mentor

Vybrané absolvované kurzy             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003/4 - Funkční studium řídících pracovníků I.

2003/5 - Program Trvalá obnova školy, Aisis

2006/7 – Kurz Lektorské a trenérské dovednosti, Aisis 

2010 - Studium Koordinátor autoevaluace školy v projektu Cesta ke kvalitě

2011 – Studium Poradce autoevaluace v projektu Cesta ke kvalitě

2012 – Mentorský kurz v projektu Cesta ke kvalitě

2012 – Koučování–První spirála kouče–ICF (64 hodin, Koučink akademie)

2013 – Ředitel koučem (64 hodin, Koučink akademie)

2014 – Koučování–Druhá spirála kouče–ICF (64hodin, Koučink akademie)

2015 – Mentorský výcvik NIDV

2016 – Mentorink spirála (Koučink akademie)

2017 – Systemické vedení týmu (Koučink akademie)

2017 – Spirálová dynymika (Akademie Libchavy)

2018 -  Výcvik FIE I. (Feuersteinovo instrumentální obohacování)

2018 - Výcvik FIE Basic (Feuersteinovo instrumentální obohacování)

2018 – Výcvik systemické vedení týmu (Systemická fabrika)

2019 – dosud – Výcvik kouč systémů (Akademie Libchavy)

 

 

Jiné relevantní skutečnosti

 

 

Tvorba metodik – např.: projekt Business Games – podnikání do škol

Spolupráce s MŠMT (ŠVP pro školy s ročníky pouze 1.stupně - Příklady, ukázky, pohledy z praxe, Autoevaluace)

Spolupráce s NÚV (tvorba dotazníků v projektu Cesta ke kvalitě, poradenství, tvorba Standardů, činnost v nadoborové skupině pro posouzení Standardů)

Držitel medaile za zásluhy v oblasti školství – ocenění Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (2011)

Spolupráce s NIDV (projekt Kariéra učitele, Standardy v oblasti oblasti Člověk a jeho svět, IMKA, SRP, Konference NIDV – příspěvek na téma Plány profesního rozvoje pedagogů)

Spolupráce v projektu SYPO – tvorba metodik

Porotce v Global Teacher Prize

Činnost v expertní radě programu Ředitel naživo příprava vzdělávacího výcviku