AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Romana Lisnerová

Když si myslíte, že vás už nic nenapadne, vymyslete něco dalšího.“ J. Whitmore"
Lektorka, koučka, mentorka a ředitelka SŠ
Romana Lisnerová
Jako učitelka jsem měla možnost poznat prostředí mateřské, základní i základní umělecké školy a vyučovala jsem také na vysoké škole. V posledních deseti letech jsem ředitelkou školy. Ve výuce i ve vedení kolegů využívám podporující přístup, založený na svobodné volbě a odpovědnosti.
Jako učitelka jsem měla možnost poznat prostředí mateřské, základní i základní umělecké školy a vyučovala jsem také na vysoké škole. V posledních deseti letech jsem ředitelkou školy. Ve výuce i ve vedení kolegů využívám podporující přístup, založený na svobodné volbě a odpovědnosti.
 

Jako učitelka jsem měla možnost poznat prostředí mateřské, základní i základní umělecké školy a vyučovala jsem také na vysoké škole. V posledních deseti letech jsem ředitelkou školy. Ve výuce i ve vedení kolegů využívám podporující přístup, založený na svobodné volbě a odpovědnosti.

Baví mě předávat zkušenosti a podporovat pedagogy v jejich   profesním rozvoji. Každé setkání s nimi vnímám jako vzájemně obohacující.Celý svůj profesní život se neustále vzdělávám a hledám novou inspiraci pro svoji činnost.          

Mám ráda umění – hlavně tanec a hudbu. Umění a koučování mají totiž hodně společného – otevírají člověku nové možnosti, rozvíjí jeho kreativitu, dávají svobodu – zkrátka přinášejí inspiraci.

Chci se věnovat všem, kteří na sobě chtějí pracovat. Věřím, že koučování a mentoring jsou přístupy, které pomáhají nalézat nový rozměr i smysl všeho, čemu se věnujeme. Proto mají své místo také ve školách.

TÉMATA ZE ŠKOLNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÝM SE VĚNUJI:

Vize školy

Podpora profesního rozvoje pedagogů

Uvádění začínajících učitelů

Profesní rozvoj ředitele školy

Vedení profesního portfolia pedagoga

Hodnocení pedagogů

Plánování výuky

Poskytování zpětné vazby

Náhledy ve výuce (hospitace, vzájemné hospitace)

Školní vzdělávací program

Kontinuita předškolního a základního vzdělávání

MOJE DALŠÍ AKTIVITY:

Manažerská činnost v národních projektech ESF: Pilot Z, Kariéra, Adaptace, IMKA, SYPO, APIV

Lektorská a mentorská činnost pro NIDV

Mentorská činnost pro školy – Místní akční plán Kostelecko II.

Členka správní rady nadace Qiido – podpora vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Lektorka katedry Andragogiky a managementu vzdělávání pedagogické fakulty UK v Praze

 

MOJE VZDĚLÁNÍ A VYBRANÉ KURZY 

Učitelství pro první stupeň základní školy (ZČU v Plzni); státní rigorózní zkouška (PedF UK)

Taneční pedagogika (AMU)

Manažerské dovednosti a vedení lidí

Komunikační a lektorské dovednosti

RWCT – program Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Respektovat a být respektován

Matematika prof. Hejného

Studium pro vedoucí pracovníky ve školství (PedF UK)

TOŠ – Trvalá obnova školy – studium pro vedoucí pracovníky ve školství (vedení lidí, komunikace, hodnocení apod.)

Rozvoj mentorských dovedností (NIDV)

První spirála kouče (Koučink akademie Libchavy) 

Druhá spirála kouče (Akademie Libchavy) 

Země koučů (Akademie Libchavy)

Koučování systémů (Akademie Libchavy)