AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

 Kurzy

Rádi bychom Vám představili naši paletu kurzů. Všechny kurzy  nabízí dlouholeté know how z oblasti vedení lidí a týmů, komunikace, facilitace, koučinku, mentorinku, supervize, systemiky, spirálové dynamiky či NLP apod. Vždy spojujeme teoretické informace, praktické zkušenosti, nácvik dovedností, silné zážitky, bezpečné sdílení, inspiraci a prostor pro integraci nových poznatků.

V současné době nabízíme ředitelům a učitelům již osvědčený osmidílný modul Ředitel koučemUčitel koučem Pedagog mentorem. Kurzy jsou akreditované MŠMT jako DVPP. Jedná se o 8 jednodenních setkání v jednotlivých měsících. 

Kompletní nabídka kurzů pro vedení školy.

Jednotlivé kurzy:

základní 

navazujicí 

Kompletní nabídka kurzů pro učitele.

základní

navazující

praktické aplikace 

navazující
Kompletní nabídka pro všechny z oblasti vzdělávání