AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Facilitace - jak usnadňovat diskuzi a práci ve skupině 

Čtyřdenní seminář je určen vedení škol a školských zařízení, pedagogickým pracovníkům, vedoucím předmětových komisí a metodických sdružení, všem kteří vedou porady, moderují diskuze, facilitují v rámci výuky formou workshopů v MŠ, ZŠ a SŠ či v neziskových organizacích zaměřených na vzdělávání.

Facilitace je metoda, jak usnadnit diskuzi a práci ve skupině a podpořit dosahování dohod. Na kurzu se učí účastníci zavádět tuto metodu do praxe, prakticky si trénují dovednosti potřebné pro roli failitátora v práci se skupinou – od zadání přes postupy a strukturu diskuze, až po vytváření dohod a práci s náročnými situacemi. Využití facilitace vede k efektivitě a vytěžení potenciálu všech lidí ve skupině ať se jedná o skupinu pedagogů, rodičů či žáků. Používání metody facilitace vede k rozvoji kompetence k učení, kompetence kominukativní a kompetence sociální a personální a především k rozvoji kompetence k řešení problému.

Obsah jednotlivých setkání:

1. den: Cíl, práce se zadáním, kompetence facilitátora

2. den: Techniky facilitace, fáze facilitace, strukturování setkání

3. den: Dohody, rozhodování, konflikty, akční plán

4. den: Porady a workshopy, aplikace facilitačních dovedností do pedagogické praxe

Cena 1. 750 Kč + DPH/den

Začínáme 18. 2. 2020