AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Mentorink 32

Vzdělávací cyklus je koncipován jako cyklus čtyř prezenčních setkání pro pedagogické pracovníky základních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Ti po absolvování programu budou fungovat jako interní mentoři na svých školách. Účastníci budou získávat potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně procvičovat základní dovednosti mentora. Cyklus je zaměřen na základní dovednosti a přístupy mentora.

Vzdělávací program tvoří dvě dvoudenní setkání. K vyhodnocení celkového přínosu tohoto vzdělávacího cyklu pro účastníky je pro nás klíčový jejich pohled. Každý z nich si vyhodnotí docílený pokrok pomocí tzv. balance wheel (kolo rovnováhy). Na toto kolo mohou navazovat další kola, jejichž obsah si mohou definovat i účastníci sami, podle toho, co je dále oslovuje k danému tématu.

 

OBSAH JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Mentorink 1– princip a vymezení mentorinku, východiska pro zavádění mentorinku ve společném vzdělávání, mentorovací styly, facilitativní mentorink jako podpora přístupu ke společnému vzdělávání
 • Co je mentorink?
 • Vymezení mentorinku vzhledem k ostatním přístupům
 • Pravidla mentorování
 • Pro koho je mentorink ve společném vzdělávání
 • Historie mentorinku
 • Etika jako další rozměr
 • Pozice mentora
 • Styly mentorování
 • Facilitativní přístup ve společném vzdělávání
 • Seznámení s procesem mentorinku
 • Trénink: Demo + procvičování
Mentorink 2- role mentora a učně, pedagogická sebereflexe, raport – navázání kontraktu v mentorském vztahu, proces mentorinku, jednotlivé fáze a jejich specifika, nastavení cíle, naslouchání
 • Mentor a jeho role
 • Mentorovi vnitřní hodnoty a přesvědčení
 • Pedagogická sebereflexe
 • Navázání kontraktu mezi mentorem a učněm
 • Předpoklady mentora
 • Fáze mentorského procesu vč. tréninku
 • Technika SMART – nastavení cíle
 • Naslouchání a trénink
 • Otázky dle fáze procesu mentorinku
Mentorink 3– význam inspirace v mentorinku, inspirační techniky, zpětná vazba, akční kroky, nastavení, průběh a vyhodnocování mentorování ve školní organizaci, mentorské techniky
 • Sdílení dosavadní mentorské praxe
 • Technika zpětné vazby
 • Fáze učení
 • Inspirační techniky (basic, advanced)
 • Stanovování akčních kroků
 • Škola jako systém
 • Mentorské techniky
 • Specifika učebního přístupu ve společném vzdělávání
 • Mentor pro strategické plánování rozvoje školy (vize, cíle, kroky, role)
Mentorink 4 – Integrace do praxe, vyhodnocení přínosu efektivity mentorinku, nastavení následného plánu do praxe
 • Reflektivní propojení získaných dovedností
 • Praktické typy, jak se stát mentorem ve společném vzdělávání
 • Vyhodnocení přínosů
 • Plán implementace mentorské podpory

Kurzy jsou realizovány v prostorách AKADEMIE Libchavy (okres Ústí nad Orlicí).

Čas setkání je vždy od 9.00 do 16:00. Cena za jeden den včetně celodenní stravy a materiálů je 1. 750 Kč + DPH.

 

Pokud Vás tento kurz zaujal a chcete se dozvědět další informace, neváhejte se na mě obrátit.

 

Martina Kočová

asistentka

tel.: (00420) 608 036 102

e-mail: akademie@skolyvzemikomenskeho.cz

www.skolyvzemikomenskeho.cz