AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

NAVAZUJÍCÍ KURZ PRO MENTORY

V současné době připravujeme cyklus vzdělávání pro mentory tak, abychom nabízeli smysluplný návazný prostor pro profesní a osobní rozvoj učitelů a nabízíme navazující kurz:
Pokud budete mít zájem  zúčastnit, napište na e-mail akademie@skolyvzemikomenskeho.cz. Termíny budou vypsány dle zájmu.
 

PRAKTIKUJÍCÍ MENTOR

Navazující čtyřdenní vzdělávací program je určen mentorům "na cestě".

Účastníci budou získávat potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně prohlubovat své již získané dovednosti mentora. Naučí se komunikovat a vytvářet vhodné podpůrné strategie s vedením školy, aby bylo formováno bezpečné a důvěrné klima ve škole, napomáhající potřebám a chuti pedagogů vstupovat do rozvojového mentorského vztahu a procesu. Pro samotný mentorink si osvojí hlubší pohled na osobnost učně a jeho roli učitele. Naučí se provázet své učně jednotlivými  základními kompetencemi role učitele, tak, aby on pak dál dokázal reflektovat a rozvíjet potřebné znalosti a dovednosti s nimi spojených. Účastníci budou dále upevňovat mentorskou techniku vedení procesu a s ní provázanou schopnost vnímat výpovědi učně, aby hovor odrážel jeho myšlenkové pochody, byl plynulý a efektivní s ohledem na jeho potřeby a cíle. Součástí tohoto procesu je i schopnost mentora tento proces ukončit, reflektovat s učněm jeho přínosy, ocenit angažovanost učně a oslavit jeho úspěchy. 

 

Program je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Hodinová dotace programu činí 32 hodin. Cena je 1.750 Kč + DPH za jedno setkání (tj. 7.000 Kč + DPH), cena zahrnuje celodenní stravu a materiály. Lektoři programu jsou Jana Kazíková a Jiří Šmejkal, každé setkání vždy lektoruje jeden z nich. Setkání se konají od 9:00 do 16:00.

Termíny nového běhu jsou následující:

1. den 17. 10. 2019

2. den 13. 11. 2019

3. den 9. 12. 2019

4. den 14. 1. 2020