AKADEMIE LIBCHAVY

Zabýváme se rozvojem a vztahy lidí v nejrůznějších profesích a oblastech, například v průmyslových podnicích, ve státní správě a samosprávě, ve školství i zdravotnictví, zkrátka v celém pilíři státu. Společným jmenovatelem vzdělávacího programu je osvojení koučovacího způsobu řízení a komunikace.

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

NAVAZUJÍCÍ KURZ PRO MENTORY

V současné době připravujeme cyklus vzdělávání pro mentory tak, abychom nabízeli smysluplný návazný prostor pro profesní a osobní rozvoj učitelů a nabízíme navazující kurz:
Pokud budete mít zájem  zúčastnit, napište na e-mail akademie@skolyvzemikomenskeho.cz. Termíny budou vypsány dle zájmu.
 

PRAKTIKUJÍCÍ MENTOR

Navazující čtyřdenní vzdělávací program je určen mentorům "na cestě".

Účastníci budou získávat potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně prohlubovat své již získané dovednosti mentora. Naučí se komunikovat a vytvářet vhodné podpůrné strategie s vedením školy, aby bylo formováno bezpečné a důvěrné klima ve škole, napomáhající potřebám a chuti pedagogů vstupovat do rozvojového mentorského vztahu a procesu. Pro samotný mentorink si osvojí hlubší pohled na osobnost učně a jeho roli učitele. Naučí se provázet své učně jednotlivými  základními kompetencemi role učitele, tak, aby on pak dál dokázal reflektovat a rozvíjet potřebné znalosti a dovednosti s nimi spojených. Účastníci budou dále upevňovat mentorskou techniku vedení procesu a s ní provázanou schopnost vnímat výpovědi učně, aby hovor odrážel jeho myšlenkové pochody, byl plynulý a efektivní s ohledem na jeho potřeby a cíle. Součástí tohoto procesu je i schopnost mentora tento proces ukončit, reflektovat s učněm jeho přínosy, ocenit angažovanost učně a oslavit jeho úspěchy. 

 

Program je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Hodinová dotace programu činí 32 hodin. Cena je 1.750 Kč + DPH za jedno setkání (tj. 7.000 Kč + DPH), cena zahrnuje celodenní stravu a materiály. Lektoři programu jsou Jana Kazíková a Jiří Šmejkal, každé setkání vždy lektoruje jeden z nich. Setkání se konají od 9:00 do 16:00.

Termíny nového běhu jsou následující:

1. den 9. 5. 2019

2. den 30. 5. 2019

3. den 16. 9. 2019

4. den 17. 10. 2019