AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

NAVAZUJÍCÍ KURZ PRO UČITELE

V současné době připravujeme cyklus vzdělávání pro učitele tak, abychom nabízeli smysluplný návazný prostor pro profesní a osobní rozvoj učitelů a nabízíme navazující kurz:
Pokud budete mít zájem  zúčastnit, napište na e-mail akademie@skolyvzemikomenskeho.cz. Termíny budou vypsány dle zájmu.
 

UČITEL JAKO VĚDOMÝ PRŮVODCE TŘÍDY

Vzdělávací cyklus je určen učitelům základních a středních škol, který navazuje na program Učitel koučem. Účastníci budou čerpat potřebné teoretické informace v oblasti provázení třídního kolektivu a současně prohlubovat své již získané dovednosti koučovacího přístupu v komunikaci a provázení žáků.

 

Cílem šestidenního vzdělávacího cyklu je předat učitelům schopnosti a dovednosti spojené s koučovacím přístupem zaměřujícím se na vedení skupin a týmů a dále s pohledem systemické pedagogiky, které přispějí k vědomému vytváření bezpečného a otevřeného klimatu ve třídě a  povedou k motivovanému zapojení žáků do výuky a celkovému dění ve třídě, jejich sebevědomému vyjadřování a odpovědnému přístupu k učení.

 

Účastníci porozumí základním systemickým zákonů, osvojí si základy facilitace. Přes základní hodnoty – učení se, výkon, radost, budou účastníci formovat své uvědomění, jak zprostředkovávat předkládanou učební látku a díky tomu zvyšovat žákovu motivaci, zájem a chuť do učení. Program zahrnuje i tvoření triád – učitel – žák rodič, jako způsob, jak vést třídní schůzky tvořivým a rozvíjejícím způsobem.

 

Program je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Hodinová dotace programu činí 48 hodin. Cena je 1.750 Kč + DPH za jedno setkání (tj. 10.500 Kč + DPH), cena zahrnuje celodenní stravu a materiály. Lektoři programu jsou Jana Kazíková, Jiří Šmejkal a Daniela Jezdinská, každé setkání vždy lektoruje jeden z nich, problematikou třídních schůzek vás provedou Lenka Ludvíčková a Petr Kulhavý. Setkání se konají od 9:00 do 16:00.

 

Termíny setkání jsou následující:

1. den   8. 10. 2019

2. den   30. 10. 2019

3. den    4. 12. 2019

4. den   9. 1. 2020

5. den   29. 1. 2020

6. den   27. 2. 2020