AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Pedagog mentorem

Vzdělávací cyklus je koncipován jako cyklus osmi jednodenních setkání především pro zkušené pedagogy, kteří po absolvování programu mohou fungovat jako interní mentoři na svých školách. Účastníci budou získávat potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně procvičovat základní dovednosti mentora.

Vzdělávací program se zaměřuje  na facilitativní mentorink jako individuální typ podpory, který vychází z partnerské spolupráce mentora a učně (učněm se rozumí mentorovaný). Tento přístup se orientuje na potřeby pedagogů, se kterými se na mentora obrací. Ať už jde o nalezení profesní jistoty, odolnost vůči stresu, naladění se na žáky a studenty, nebo v oblasti takových dovedností a pedagogických kompetencí, které vyžadují mentorovu expertnost. 

Celková hodinová dotace činí 64 hodin.

 

Termíny setkání aktuálního běhu Pedagog mentorem

1. den    23. 1. 2019                             5. den    21. 5. 2019 

2. den    14. 2. 2019                             6. den    20. 6. 2019

3. den    28. 3. 2019                             7. den    12. 9. 2019

4. den    23. 4. 2019                             8. den    15. 10. 2019

 

Termíny setkání nového běhu Pedagog mentorem

1. den    21. 10. 2019                             5. den    19. 2. 2020

2. den    20. 11. 2019                             6. den    17. 3. 2020

3. den    10. 12. 2019                             7. den    23. 4. 2020

4. den    21. 1. 2020                               8. den    20. 5. 2019

 

Čas kurzů:

Kurzy se budou konat vždy od 9:00 do 16:00 hod. v areálu AKADEMIE LibchavyCena za jeden den je 1.750 Kč + DPH, zahrnuje celodenní stravu a materiály.

Pokud budete mít zájem se kurzu zúčastnit, pište na e-mail akademie@skolyvzemikomenskeho.cz. 

Podrobnější informace najdete zde.

 

Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacího programu Pedagog mentorem