AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Akademie začínajících ředitelů

 

Na základě našich zkušeností v ředitelském a učitelském vzdělávání a na základě velmi přínosné spolupráce s některými zřizovateli, školami i MAS bychom rádi představili unikátní vzdělávací program Akademie začínajících ředitelů. Jde o vícedenní výcvik pro uchazeče o roli ředitele školy, či pro začínající jmenované ředitele všech typů škol a školských zařízení.  Program se zaměřuje na tři základní pilíře: Osobnost – Role – Systém.

Vzdělávací program je připraven jako cyklus pěti prezenčních setkání workshopového a sebezkušenostního charakteru, který nabízí vedle teoretického rámce, praktického nácviku nových dovedností a skupinového sdílení také prostor pro inspiraci formou benchlearningu, tedy způsobu učení se z příkladů dobré praxe a promýšlení zavádění do vlastní reality konkrétní školy. Součástí kurzu je jedna jednodenní návštěva školy a stínování ředitele a jeden inspirativní den dle potřeb skupiny (pedagogická a manažerská inspirace).

 

Akademie - dny a nápň  
1. blok osobnostní předpoklady pro roli ředitele 12 hodin
2. blok kompetence ředitele školy 16 hodin
3. blok benchlearning - inspirace ve škole      8 hodin
4. blok vize a strategie školy 16 hodin
5. blok integrace a individuální podpora 12 hodin

Kurz připravujeme se začátkem školního roku 2019/2020.

 

Termíny prvních dvou setkání jsou následující:

1. setkání   22. - 23. 9. 2019

Čas kurzů:

9:00 – 16:00 hodin

Cena:

20000 Kč + DPH, cena zahrnuje materiály a občerstvení


Lektory jsou vynikající ředitelé Pavel Škramlík a Romana Lisnerová a také garant a vizionář programů pro školy Jirka Šmejkal. Rádi Vám také poskytneme kontakt na naše podporující ředitele z řad absolventů, kteří se s Vámi rádi podělí o svoje zkušenosti a reference na naše kurzy.

 


Těšíme se na další spolupráci.