AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Triády - trochu jiné setkávání školy, žáků a rodičů

Motivačně – vzdělávací den podporující jiný přístup setkávání školy a rodiny. Představení modelu škola – žák – rodič, zaměřeného na vzájemnou spolupráci všech tří složek.
 

Popis programu

  Tento projekt je koncipován jako jednodenní vzdělávací program pro učitele základních škol, hodinová dotace činí 8 hodin. Kurz je akreditovaný MŠMT jako DVPP.

Cílem vzdělávacího programu je představit účastníkům teoreticky i prakticky jiný přístup vedení třídních schůzek, tzv. Triád – tedy propracovaný systém, založený na hodnocení  pedagogů, rodičů a sebehodnocení žáků. Program seznamuje účastníky s jednotlivými postupy a kroky vedoucími k plnohodnotnému setkávání školy, rodičů a žáků. Účastníci se seznámí s metodami, které podporují sebehodnocení žáků, vnitřní motivaci žáků, stanovování reálných cílů a oceňování jednotlivých pokroků . Účastnící budou čerpat teoretické znalosti, které se týkají organizačních a praktických věcí spojených se zaváděním Triád na školách různé velikosti, dále se samotným průběhem Triád a vyhodnocení těchto setkávání. V průběhu celého dne budou účastníci také seznamováni  s koučovacím přístupem založeným na pozitivní motivaci, podpoře, důvěře a zodpovědnosti žáků v přístupu ke svým povinnostem , který je myšlenkou celého systému Triád.

V programu jsou dále zahrnuty teoretické  informace a kroky o přípravě učitelů, žáků a rodičů na společná setkávání, které jsou průběžně doplňovány o praktické ukázky a zkušenosti .  Účastníkům bude v praktické ukázce představen průběh samotné Triády, včetně úzkých míst, na která mohou narazit a chyb, kterým je třeba se vyvarovat.

Nedílnou součástí programu jsou tzv. „úzká místa“, která se během Triád mohou vyskytnout. Jak  reagovat na negativního rodiče? Jak na Triádě pracovat s nemluvným žákem? Co s rodičem, který žáka přerušuje, zlehčuje jeho názory nebo je silně zaměřený na výkon? Jak reagovat na situaci, kdy je žák na rodiče drzý? Co dělat, pokud se učiteli nedaří držet časový harmonogram na Triádách?

Všechny tyto a další otázky budou diskutovány ve skupinovém sdílení, hromadném sdílení všech účastníků, ale zároveň budou pedagogům předána doporučení založená na zkušenostech z praxe.

V programu je pozornost zaměřená jak na potřebné teoretické a organizační informace, tak na praktické ukázky  založené na zkušenostech z praxe.

 Lektory programu jsou
  • Lenka Ludvíčková - učitelka na prvním stupni ZŠ
  • Petr Kulhavý - učitel na druhém stupni ZŠ   

Cíl programu

Cílem celého programu je schopnost pedagoga organizačně zvládnout vše týkající se Triád. Dále připravit na základě vhodně zvolených aktivit žáky na vlastní sebehodnocení a samotnou Triádu, připravit rodiče na průběh Triády a dokázat správným způsobem Triádu vést. Účastník využívá koučovacího přístupu jako způsobu vedení k zodpovědnosti, podpory, rozvoje  vnitřní motivace a důvěry mezi všemi zúčastněnými.

Triády pro sborovnu

Je možné uspořádat také jako kurz pro celou sborovnu v prostorách zadavatele, ale i u nás v AKADEMII Libchavy.

Školení probíhá cca 4 - 5 hodin, 4 hodiny rozdělení 1. a 2. stupeň a 1 hodina sdílení dohromady. 

 

V případě zájmu o kurz se na mě neváhejte obrátit.

 
 Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na email akademie@skolyvzemikomenskeho.cz