AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

3.5. začíná další běh kurzu Ředitel koučem

28.04.2016 15:29

Již v úterý startuje nový běh kurzu Ředitel koučem. V této skupině jsou poslední volná místa. Pokud máte zájem se tohoto běhu zúčastnit, neváhejte nás kontaktovat. 

Program je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Kurz zahrnuje 8 jednodenních setkání v jednotlivých měsících. Nový běh tohoto kurzu startuje 3. 5. 2016. Termíny dalších dní jsou následující: 2. den - 1. 6. 2016, 3. den - 1. 7. 2016, 4. den - 31. 8. 2016, 5. den - 6. 10. 2016, 6. den - 1. 11. 2016, 7. den - 30. 11. 2016, 8. den - 3. 1. 2017.

Obsah jednotlivých setkání je následující:

Ředitel koučem 1 – kouč pozice

·         Porozumět kouč pozici a jejímu významu v procesu koučování

·         Naučit se využívat reflexe a sebereflexe v komunikaci, založené na koučování

·         Zvýšit svou schopnost naslouchání a vnímání nezkresleného obsahu sdělení druhého

Ředitel koučem 2 – síla otázek

·         Naučit se užívat koučovací otázky

·         Naučit se používat základní koučovací techniku GROW

·         Osvojit si způsob dávání zpětné vazby

Ředitel koučem 3 – práce se strachem

·         Porozumět strachům a jak nás limitují

·         Naučit se využívat koučovacích technik pro zvládání strachů (vlastních i cizích)

·         Naučit se vnímat systém – vnímat atmosféru a umět ji proměnit

Ředitel koučem 4 – síla hlasu a přesvědčivost těla

·         Naučit se vnímat vlastní osobnost a role, do kterých vstupuji

·         Porozumět vztahovým hrám a umět si s nimi poradit

·         Budování vztahu a jeho podpora pomocí koučování

Ředitel koučem 5 – role a osobnost přirozená autorita

·         Naučit se, jak rozvíjet svou hlasovou kapacitu

·         Naučit se efektivně využívat svého hlasu

·         Naučit se reflektovat a efektivně používat své tělo v komunikaci

Ředitel koučem 6 – vedení porad a delegování

·         Osvojit si principy koučování při vedení porad

·         Umět využívat kontroly a delegování v součinnosti s koučováním

·         Naučit se efektivnímu plánování času

Ředitel koučem 7 – koučování projektů

·         Naučit se koučovat projekty

·         Naučit se koučovat cíle a úkoly

·         Osvojit si nové techniky zvládání a vyhodnocování projektů

Ředitel koučem 8 – integrace

·         Integrovat naučené

·         Praktický nácvik koučování jednotlivce a skupiny

·         Naučit se využívat koučování v komunikaci s rodiči, kolegy a ostatními

·         Umí koučovat v souladu se standardy koučování definovanými ICF (International Coach Federation)

 

Kurzy se konají vždy od 9:00 do 16:00 hod. v Koučink akademii v Libchavách. Cena za jeden den je 1.500 Kč, zahrnuje celodenní stravu a materiály.

Pokud byste využívali vlakové spojení, zajistíme Vám dopravu z nádraží a zpět. Je možno přijet o den dříve a ubytovat se v apartmánech či sroubcích.

 

Další informace najdete na www.skolyvzemikomenskeho.cz.

 

Martina Kočová

asistentka

tel.: (00420) 608 036 102

e-mail: akademie@skolyvzemikomenskeho.cz