AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Akreditace programů

05.12.2016 11:46

Máme výbornou zprávu pro všechny, kteří se rozhodli čerpat finanční prostředky od MŠMT. Byly nám akreditovány programy, které jsou postavené přímo podle šablon. 

Nabízíme Vám tyto programy:

MENTORINK 32 a MENTORINK 56

Oba tyto programy jsou určené pro pedagogické pracovníky základních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Ti po absolvování programu budou fungovat jako interní mentoři na svých školách. Účastníci budou získávat potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně procvičovat základní dovednosti mentora. Cyklus je zaměřen na základní dovednosti a přístupy mentora.

Vzdělávací program se zaměřuje na mentorink, který podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků. Vychází z partnerské spolupráce mentora a učně. Tento přístup se orientuje na potřeby pedagogů, kteří chtějí rozvinout své kompetence ve společném vzdělávání žáků. Ať už jde o nalezení profesní jistoty, odolnosti vůči stresu, posílení individuálního přístupu k žákům. Zároveň v oblastech takových dovedností a pedagogických kompetencí, které vyžadují mentorovu expertnost.

Účastníci se seznámí se základní mentorovací pozici a posílí svou schopnost vnímat učně. Jako základní komunikační prostředek v procesu facilitativního mentorování je využíván koučovací přístup. Naučí se, jak využívat otázky pro rozvoj přemýšlení, tak aby byly co nejprospěšnější při vytváření zdravého klimatu pro implementaci principů společného vzdělávání. Osvojí si kladení otázek a seznámí se a vyzkouší aktivní způsob naslouchání. Účastníci se budou postupně seznamovat s jednotlivými fázemi mentorovacího procesu a učit se nové techniky, které k těmto fázím patří.  Zvládnou v roli mentora základní kompetence, s nimiž budou v praxi zacházet, tak aby byli co nejužitečnější svým budoucím učňům.

Více informací zde: Mentorink 32.pdf (284,7 kB)Mentorink 56.pdf (453,7 kB)

VEDENÍ A ŘÍZENÍ V MŠ

Tento projekt je koncipován jako třídenní vzdělávací program pro ředitelky mateřských škol v rámci šablon   I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ. Hodinová dotace činí 21 hodin.

Je zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností spojených s vedením lidí a řízením mateřské školy. Program se zaměřuje na osvojení si aktivního způsobu naslouchání a současně na jasné a konstruktivní vedení rozhovoru za podpory silných koučovacích otázek. Program podporuje rozvoj emoční inteligence. Zejména se soustřeďuje na schopnosti sebevnímání a současně vnímání druhého v pracovních i osobních rozhovorech. Dále se zaměřuje na schopnost vytvořit si nosnou vizi, která je uskutečnitelná a současně akceptovatelná ostatními podřízenými. Program je zacílen na rozvíjení efektivních stylů vedení lidí, jejich motivaci a dále i jejich cílený rozvoj pomocí originálního efektivního postupu.

Více informací zde: Vedení a řízení v MŠ - leták.pdf (272,5 kB)

TVOŘIVÉ PROVÁZENÍ V MŠ

Tento projekt je koncipován jako cyklus šesti jednodenních setkání pro pedagogické pracovníky v mateřských školách v rámci šablon I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ. Hodinová dotace činí 42 hodin.

Program je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagoga, jeho schopnost budování vztahů, komunikačních dovedností a na schopnost iniciovat a vést tvořivý proces ve třídě.

Program se soustřeďuje na rozvoj emoční inteligence, zejména na sebevnímání pedagogů, jejich vcítění do druhých a na jejich reálné vnímání vztahů. Tyto rozvinuté kompetence následně umožňují zralé a rozvíjející provázení dětí ve třídě.

V programu je také kladen důraz na schopnost získat si důvěru dětí a rozvíjet vzájemně bezpečné a akceptovatelné vztahy, které si mohou děti ve vzájemném vztahu s pedagogy osvojit a následně přenést do dalších oblastí sociálního života.

Více informací zde: Tvořivé provázení v MŠ.pdf (321 kB)