ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení
 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Dobrá zpráva – program Pedagog mentorem je akreditován

05.10.2015 13:20
Ministerstvo školství Koučink akademii Libchavy na konci září akreditovalo vzdělávací program Pedagog mentorem jako DVPP. Kurzy mentorinku jsou určeny pro ředitele, učitele a další pedagogické pracovníky od mateřských škol až po Vyšší odborné školy. 
 
V programu budeme pracovat formou výkladu, koučování, mentorování, tréninku, a budeme využívat patřičné techniky. 
Absolventi se naučí dávat podporu nejen méně zkušeným kolegům, ale i kolegům, kteří se cítí vyhořelí. Mentorem podporovaní zaměstnanci se stávají spokojenými, klidnějšími a jistějšími ve svých pracovních výkonech.  Pokročilejší přístup pedagogů posiluje pozitivní klima s dopadem na žáka a tato zjevná kvalita zvyšuje zájem o studium na takové škole.