ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Je potřeba u učitelů rozvíjet dovednosti kouče?

06.02.2015 19:37

Učitel se, jak víme, připravuje na učitelské řemeslo, spíš po stránce obsahové. Být koučem znamená zaměřit svou pozornost na proces. Obsahy a cíl nechává na koučovaném. Pokud se učitel naučí koučovací přístup, povede proces a vyjasňuje si s žákem cíle. Obsah je ve škole do jisté míry daný a přináší ho učitel. Žák má však vliv na způsob, kterým mu bude obsah předávaný a také s učitelem určuje priority toho, co se má naučit. Současně se zamýšlejí nad tím, jaký z naučeného obsahu bude mít žák užitek.

 

Učení se koučovacímu přístupu je proces, při kterém se učitel naučí efektivnějším procesům učení. Učitel si osvojí pozitivní a respektující postoje k žákům, naučí se zacházet se svými pocity a získá celou řadu efektivních a tvořivých postupů, jak vést třídu a motivovat žáky.

 

V současné době už máme první velmi pozitivní zkušenost s propojením koučování skupiny a předmětu etiky od samotných učitelů etiky. Koučovací přístup učitelů a žáků zaměřený na proaktivitu, tj. na způsob řešení daných témat přístupem „Jak by to šlo?“  ve výuce etiky učitele doslova nadchnul.

 

V rámci výcviku učitelů nepracujeme jen s koučinkem, který je základem, ale ve výcviku využíváme všeobecně osvědčené přístupy a techniky z celé řady dalších oborů. Jen namátkou, z Neurolingvistického programování, Gestaltu, Neurologie, Psychologie učení, Systemických konstelací, a dalších.

 

Základní předpoklady kouče korespondují se základními lidskými hodnotami, etickými pravidly a zásadami pozitivního myšlení, jako je například staré známé perlsovské „všichni jsme OK“, nebo například tvoření otevřených otázek, které pochází od Sokrata.

Na otázku, zda by to nemělo být samo sebou, mohu reagovat v tom smyslu, že v pedagogickém vzdělávání se u nás neklade dostatečný důraz na schopnosti a dovednosti, jak už je to v některých např. severských zemích běžné. Sám systém školského vzdělávání je postavený na znalostech, přebírání nějakých pravd, faktů, a je otázku, do jaké míry je to užitečná cesta pro celoživotní rozvoj lidí. Pokud se pedagogické vzdělání zaměří na rozvoj samostatného přemýšlení, což koučink nabízí, bude samozřejmě koučink pro učitele zcela přirozenou schopností. Naší zkušeností s motivovanými zkušenými učiteli je, že v prvních dnech jsou v podstatě šokováni změnou přístupu. Pro některé je to zcela přirozený způsob výuky. Tito učitelé dostanou navíc mnoho  nástrojů, jak tento přístup přirozeně rozvíjet.

 

Zdeněk Štěpánek, Jiří Šmejkal