AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Kurz učitel koučem startuje již 15. 9. 2016

04.08.2016 13:37

UČITEL KOUČEM

Program je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Kurz zahrnuje 8 jednodenních setkání v jednotlivých měsících. Nový běh tohoto kurzu startuje 15. 9. 2016.

Obsah jednotlivých setkání je následující:

Učitel koučem 1 - kouč pozice

 • Porozumět kouč pozici a jejímu významu v procesu koučování
 • Naučit se využívat reflexe a sebereflexe v komunikaci, založené na koučování
 • Zvýšit svou schopnost naslouchání a vnímání nezkresleného obsahu sdělení druhého

Učitel koučem 2 - síla otázek

 • Naučit se užívat koučovací otázky
 • Naučit se používat základní koučovací techniku GROW
 • Osvojit si způsob dávání zpětné vazby

Učitel koučem 3 - práce se strachem

 • Porozumět strachům a jak nás limitují
 • Naučit se využívat koučovacích technik pro zvládání strachů (vlastních i cizích)
 • Naučit se vnímat systém – vnímat atmosféru a umět ji proměnit

Učitel koučem 4 - Já ve vztazích

 • Naučit se vnímat vlastní osobnost a role, do kterých vstupuji
 • Porozumět vztahovým hrám a umět si s nimi poradit
 • Budování vztahu a jeho podpora pomocí koučování

Učitel koučem 5 - vědomé vystupování

 • Naučit se efektivně využívat svého hlasu
 • Naučit se reflektovat a efektivně používat své tělo v komunikaci
 • Naučit se využívat svůj dech při svém vylaďování

Učitel koučem 6 - tvořivé postupy a řešení

 • Naučit se, jak iniciovat a podporovat svou kreativitu a kreativitu žáků
 • Pochopit, jak zpracovat a překonávat bariéry kreativity
 • Osvojit si vizuální záznamy v pracovním procesu

Učitel koučem 7 - koučování projektů a procesů

 • Naučit se vytvářet vize a pracovat s nimi
 • Sebekoučování před, v průběhu a při dokončování projektu
 • Efektivní zacházení s časem (zajištění harmonie procesu při projektování a vedení hodiny)

Učitel koučem 8 - integrace učitele v kouče

 • Integrovat naučené
 • Praktický nácvik koučování jednotlivce a skupiny
 • Naučit se využívat koučování v komunikaci s rodiči, kolegy a ostatními Obecné cíle celého programu
 • Získat novou dovednost (koučovací styl) a rozšířit tak své pedagogické kompetence
 • Porozumět základním psychologickým principům koučování
 • Naučit se pohledu na sebe i druhé, jako na lidi v procesu učení se a rozvoje

 

Kurzy se budou konat vždy od 9:00 do 16:00 hod. v areálu Koučink akademie v Libchavách a v případě zájmu i v konferenčním centru GreenPoint v Praze. Cena za jeden den je 1.500 Kč, zahrnuje celodenní stravu a materiály.

Termíny jednotlivých setkání (místo konání Libchavy)

1. den - 15. 9. 2016               5. den - 17. 1. 2017

2. den - 17. 10. 2016             6. den - 21. 2. 2017

3. den - 22. 11. 2016             7. den - 3. 4. 2017

4. den - 12. 12. 2016             8. den - 9. 5. 2017

 

Lektoři kurzu: Jiří Šmejkal, Radek Plíhal, Alena Dupalová, Helena Futerová, Monika Kubasová

 

V případě využívání vlakového spojení Vám zajistíme dopravu z nádraží a zpět. Je možno přijet o den dříve a ubytovat se v apartmánech či sroubcích.

Další informace najdete na www.skolyvze mikomenskeho.cz.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

 

S přáním příjemného dne

 

Martina Kočová

asistentka

tel.: (00420) 608 036 102

e-mail: akademie@skolyvzemikomenskeho.cz

www.skolyvzemikomenskeho.cz