ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení
 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Mentorink do škol

30.08.2015 09:52
Existuje rčení, že zkušenost je nepřenositelná. Na druhé straně někdo moudrý řekl, že zkušenost není to, co se nám stane, ale to co s tím, co se nám stalo, uděláme.
 
Být mentorem je veliká zodpovědnost a zároveň příležitost pro seberealizaci prostřednictvím smysluplné činnosti.
Do roku 1989 existoval ve školách tzv. uvádějící učitel, který v podstatě mentoroval nově příchozí, méně zkušené kolegy. Po revoluci se tato pozice bohužel nějak vytratila. Během posledních let přirozená potřeba mentora ve vzdělávání zesílila a po dlouhém uvažování ministerstva školství byla zapracována do tzv. kariérního systému. 
 
Dnes je uvedení tohoto motivačního způsobu rozvoje pedagogů do praxe ministerskou prioritou. S mentorem, jako s vyšším kariérovým stupněm učitele, se počítá od září 2016.
 
Monika Karásková, lektorka, koučka