AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Mentorink do škol

22.10.2018 12:31

Mentorink do škol

Nabízíme různé možnosti, jak pracovat s mentorinkem ve školách. Akademie tak reaguje tak na poptávku z řad učitelů a ředitelů škol. První možností je vzdělávání interních mentorů Vaší školy nebo individuální nebo skupinový mentorink/koučink/supervize  pro Vaše učitele. Tato služba lze financovat v rámci ŠABLON.
 
Do roku 1989 existoval ve školách tzv. zaučující pedagog, který v podstatě mentoroval nově příchozí, méně zkušené kolegy. Po roce 1989 se tato pozice, bohužel, nějak vytratila. Během posledních let přirozená potřeba mentora ve vzdělávání zesílila a po dlouhém uvažování ministerstva školství byla zapracována do tzv. kariérního plánu učitele. Dnes je uvedení tohoto motivačního systému pedagogů do praxe ministerskou prioritou. S mentorem, jako s vyšším kariérovým stupněm učitele, se počítá od září 2016.