ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení
 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Moje koučování

10.09.2015 10:55
Chtěla bych se podělit o moje zkušenosti s koučováním.
V září minulého roku jsem využila nabídky ochutnávky 1.Spirály kouče aniž bych tušila, co koučování je. Obsah setkání mě velmi zaujal a požádala jsem ředitelku školy, kde pracuji, o umožnění studia koučinku. Ředitelka mi to umožnila, ale za podmínek, že je to moje ryze soukromá záležitost a všechny vyučovací hodiny pochopitelně odpracuji výměnou s kolegy. Začala jsem tedy dojíždět do Libchav.
Zpočátku moje absence a výměny hodin nikdo neřešil, později už jsem musela prosazovat své zájmy výrazněji. Nakonec z důvodů zajištění výuky mi nebylo umožněno zúčastnit se sedmého dne Spirály.
 
V té době jsem již využívala koučovací přístup ve vyučování ve své maturitní třídě a v dalších organizačních aktivitách, např. v přípravě maturitního plesu nebo přípravě studentů na zahraniční praxi.  Přesouvala jsem postupně zodpovědnost na studenty, kteří si ji moc nepřipouštěli.  Musím přiznat, že jsem měla před maturitou strach, moje třída nepatřila mezi nejlepší skupiny jdoucí k maturitě.  Ale výsledky a jejich přístup ke zkoušce překvapily nejenom mě, ale i vedení školy. 
 
Ředitelka školy si všimla i mé změny. „Můžeš mi prosím tě říct, co tam s tebou dělají?  
 
Uplynul rok, je září, můj rozvrh je upravený tak,  abych mohla jezdit do Libchav na 2. Spirálu a doplnit si i chybějící den z minulého roku. Navíc jsem dostala třídnictví třídy, která má největší studijní potenciál. Koučování dostalo zelenou.
 
Helena Zikmundová