AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Nový kurz Facilitace- jak usnadňovat diskuzi a práci ve skupině

18.02.2020 00:00

Pro všechny zájemce ze školského prostředí (vedení škol a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci, vedoucí předmětových komisí a metodických sdružení, lektory, pro všechny, kteří vedou porady, moderují diskuze, facilitují v rámci výuky formou workshopů v MŠ, ZŠ a SŠ a v neziskovkách ve vzdělávání) jsme připravili kurz Facilitace - jak usnadňovat diskuzi a práci ve skupině. Začínáme 18.2.2020 v Libchavách. Přihlaste se Martině Kočové:-). Těšíme se na Vás.

Více informací ke kurzu zde.