ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení
 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Ochutnávka mentorské kuchyně

15.11.2015 09:51
Vážení ředitelé, učitelé, vychovatelé, příznivci smysluplného učení, zveme vás na ochutnávku vzdělávacího programu Učitel mentorem (pedagog mentorem). Program nabízí získání dovednosti, jak podporovat rozvoj kvality, úspěšnosti, spokojenosti ve vaší škole. Uskuteční se 8. 12. od 9 do 13 hodin v Akademii Libchavy, Horní Libchavy 127.
Učitel/pedagog mentorem, aneb podpora na cestě k úspěšnosti je vzdělávací program, který:
  • Učí využívat mentorovací styl při podpoře učení a rozvoji jedinců 
  • Rozvíjí koučovací dovednosti - kladení otázek, přímé komunikace a poskytování nehodnotící zpětné vazby
  • Vede k podpoře individuálního rozvoje a profesní úspěšnosti
  • Předkládá techniky prakticky využitelné v mentorském procesu
  • Poskytuje tvůrčí a inspirativní prostor pro rozvoj mentorských dovedností
  • Umožňuje reflexi a sdílení nových zkušeností po celou dobu kurzu
  • Je otevřený zkušeným pedagogům všech typů škol a školských zařízení, kteří chtějí být podporou na cestě k úspěšnosti ve své škole 
  • … a to všechno ve spirále 
Osmidenní vzdělávací program je akreditován v rámci DVPP MŠMT. (Jednotlivá setkání probíhají v odstupu cca jednoho měsíce).
 
Cena celého kurzu pro jednu osobu vč. celodenního stravování, skript a konzultací: 1.500,- Kč/ den
 
V programu budeme pracovat formou výkladu, tréninku koučování a technik mentorování. Získané poznatky a dovednosti z kurzu budeme po celou dobu zkoušet v praxi a své nové zkušenosti reflektovat, sdílet a učit se z nich.
 
Máme pro vás ochutnávku „mentorské kuchyně“, na kterou jste srdečně zváni:
Kam? Akademie Libchavy, Horní Libchavy 127 
Kdy? 8. 12. 2015
Od kolika do kolika? od 9:00 - 13:00 hod
Cena ochutnávky: 300,- Kč vč. občerstvení, oběda a pracovních materiálů
 
Těšíme se na shledanou v „Zemi Komenského“
 
Monika Karásková,
garantka programu