AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Ohlédnutí za týmovou dílnou

14.11.2016 10:21

V pondělí 7. 11. se potkalo 18 ředitelů škol a zástupců na Týmové dílně ředitelů škol, která tentokrát byla o vedení třídních schůzek v tzv. triádách - učitel, žák, rodič. Tuto propracovanou metodu, jak se potkat bez strachu a naopak s chutí a radostí nad rozvojem dětí již pět let rozvíjí Libchavská škola. Dva učitelé z této školy v lektorských rolích se podělili o své zkušenosti s organizací a vedením těchto schůzek na prvním (Lenka Ludvíčková) a druhém stupni (Petr Kulhavý). Diskutovalo se o tom, jak vypracovat potřebné přípravy ze stran ředitele školy a učitelů a jak rozvrhnout časový sled schůzek. Probíralo se také, jak připravit žáky a rodiče, aby si mohli společně probrat, co všechno už konkrétnímu žákovi jde, co ho baví a na co se potřebuje soustředit v dalším školním období. Mluvilo se také, jak motivovat žáky, aby měli chuť nastavovat a sledovat své výkony, jak je dál účinně rozvíjet a jak si za učení vzít potřebnou odpovědnost. Čas byl také věnován motivaci rodičů, aby měli chuť se v tomto rámci schůzky zúčastnit a zažít si, že sledovat rozvíjení znalostí a dovedností jejich dětí lze i bez křiku a nucení. Že se týmová dílna vydařila, svědčily pochvalné zpětné vazby a potlesk na konci setkání. Přejeme všem účastníkům, aby se jim třídní schůzky v triádách dařily a mohli z nich prožívat upřímnou radost.

Za lektorský tým zaznamenal: Jiří Šmejkal

OHLASY NA TÝMOVOU DÍLNU

Za sebe bych řekl, že se povedl naplnit cíl, tedy, že si ředitelé našli čas pro přemýšlení nad tím, k čemu jim mají sloužit TS (třídní schůzky) ve formátu žák-rodič-učitel. Získali prostor pro promýšlení toho, co formát TS ve třech může škole přinášet a jaká jsou možná úskalí ve chvíli, kdy se škola rozhodne je zavést. Snahou lektorů bylo, aby se nad formátem TS zamysleli z pozice různých rolí - ředitel/učitel/rodič/žák, to se myslím podařilo. Dotkli jsme se i praktických návodů, jak takové TS ve škole organizovat, i jak mají konkrétně probíhat. Atmosféra byla příjemná a snad pro zúčastněné podnětná. Důkazem může být to, že lektoři sami si do organizace TS ve své škole odnášejí několik podnětných nápadů a asi i budoucích změn.

Mgr. Petr Kulhavý, učitel II. stupně ZŠ a MŠ Libchavy (lektor)

 

Týmová dílna byla příjemným setkáním, kdy si všichni ujasnili myšlenky ohledně setkávání rodičů a dětí ve škole. Někteří přicházeli s nějakou zkušeností, jiní přišli načerpat filozofii a smysl Triád, včetně praktických rad a postupů při jejich zavádění. Já jsem si z celého dne vzala hodně nových nápadů a možností, které se určitě pokusíme zařadit do našeho už nějakým způsobem rozjetého systému třídních schůzek. Potěšily mne nápady a aktivní zapojení všech zúčastněných. Díky tomu byl celý den opravdu plodný a výsledkem bylo hodně nápadů, inspirace, ale i podpory do změny. Za celý den děkuji a těším se na další setkání :-)

            Mgr. Lenka Ludvíčková, učitelka I. stupně ZŠ a MŠ Libchavy (lektor)

 

Týmová dílna byla pro velmi inspirativní. Celý den vzájemné spolupráce všech zúčastněných mi uspořádal myšlenky do celé problematiky, přinesl nové nápady, možnosti k efektivnější změně na vlastní škole.

A navíc přístup lektorů je uchvacující a povzbuzující. Děkuji za celý báječný den.

Mgr. Hana Pražanová, ředitelka ZŠ A MŠ Rybitví

 

Setkání pro mne bylo jednoznačně přínosem. Tématu třídních schůzek formou triády jsme se věnovali důkladně, nahlíželi jsme ho z různých úhlů pohledu a já osobně jsem si odnesla množství praktických rad a námětů. To vše v příjemném prostředí, s příjemnými lidmi a v příjemné atmosféře.

Mgr. Hana Chládková, ředitelka ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice

 

Seminář byl určitě přínosný a namotivoval mě k dalšímu přemýšlení jak realizovat konzultace ve třech na druhém stupni a zároveň mi pomohl s otázkou jak to podat učitelům, aby oni chtěli.

Uvítala bych větší prostor pro sdílení zkušeností v celé skupině. Bylo tam opravdu hodně ředitelů, kteří už tyto konzultace dělají a mají co předávat. Možná se s tím moc nepočítalo a tím pádem se ani na tento čas nemyslelo.

Největší zklamání pro mě bylo, že seminář měl být ještě o vedení hovoru s podřízenými, na což se vůbec nedostalo, ale nedostalo se, protože se s tím vůbec nepočítalo. Přišlo by mi férové, kdyby se to dozvěděli i frekventanti, když se tak tým lektorů domluvil už před začátkem semináře. To že bude toto téma vypsané je fajn, ale my jezdíme z Prahy a tak každá cesta je velmi náročná.

Mgr. Hana Kosová, zást. ředitelky, Základní škola Hanspaulka

 

Dobrý den, hlavně téma "dílny" bylo pro mě velkou inspirací do další práce. Struktura dílny měla po celých 7 hodin hlavu a patu a plynula v logickém sledu. Vystupování lektoru bylo velmi profesionální a poučné.

            Mgr. Jiří Oleják, ředitel ZŠ V. Hejny Červený Kostelec

 

Celodenní týmová dílna, které jsem se zúčastnil 7. 11. 2016, byla pro mne osvěžením, příjemným zastavením a prostorem pro sdílení, ujasňování, promýšlení. Ve většině tříd na I. stupni schůzky ve třech, tedy žák – rodiče – učitelé již probíhají. Všichni máme vypsané i pravidelné týdenní konzultační hodiny. Na druhém stupni však tato setkání jsou organizované individuálně a většinou tehdy, když je potřeba řešit nějaký problém a kdy s konkrétním žákem sestavuje smlouvu o tom, na co se bude soustředit, na co se zaměří … Na dílně jsem si ujasnil, jak najít cestu ke kolegům na II. stupni školy. Jak využít nejen zkušeností kolegů na I. stupni, ale i praxe jiných škol. Celý den byl moderován Jirkou Šmejkalem. Svou praxi nám představili kolegové ze ZŠ a MŠ Libchavy. Všichni jsme sdíleli a promýšleli.

Mgr. Ing. Vít Beran, ředitel ZŠ Kunratice