ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení
 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Oslovení pedagogů s nabídkou mentorinku

30.08.2015 09:54
Vážení pedagogičtí pracovníci, milí kolegové,
 
říká se, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Pokud bychom mluvili o vzdělavatelích, potom bychom mohli prohlásit, že kolik vzdělávacích přístupů ovládáš, tolikrát jsi pedagogem. Je pravda, že rolí je mnoho a každá vzdělávací role má svá specifika. Pedagog mentorem je ta role, jejíž studium Vám nabízíme v tomto programu, je ryze podporující. 
 
Svět se mění a my s ním. Dnešní svět je dynamický, otevřený, reflektující a respektující. Máme-li naše děti, žáky, či studenty na něco připravit, potom především na změny, Které je budou provázet po celý jejich budoucí život. Mentorský přístup může být Vaše vstupenka do aktivního pokrokového učení.
 
Věříme, že mnozí z Vás, Vaši přátelé a spolupracovníci, mají potenciál rozšířit své stávající pedagogické dovednosti a současně Vám poctivě záleží na kvalitě vzdělávání. Se zkušenostmi, které máme, pojďme se dívat do budoucnosti.
 
Jste-li ředitelem vzdělávacího zařízení a zvažujete, co účast některých vašich pracovníků v nabízeném kurzu může škole přinést, potom z praxe uvádíme, že absolventi se naučí dávat podporu nejen méně zkušeným kolegům, ale i kolegům, kteří se cítí vyhořelí. Mentorem podporovaní zaměstnanci se stávají spokojenými, klidnějšími a jistějšími ve svých pracovních výkonech.  Pokročilejší přístup pedagogů posiluje pozitivní klima s dopadem na žáka a tato zjevná kvalita zvyšuje zájem o studium na takové škole.
 
Monika Karásková, lektorka, koučka