AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Otevřený kurz Triády v Libchavách

07.02.2019 17:11

 Otevřený kurz Triády v Libchavách

 Po velkém zájmu z řad Pedagogů jsme se rozhodli realizovat otevřený kurz Triády v Libchavách, a to v termínu 15. 4. 2019 v areálu Akademie Libchavy od 9.00 hod. Může to být pro vás také ochutnávka, která vám pomůže v rozhodování, zda chcete Triády u vás na škole začít praktikovat. 
Cena je 1.750 Kč + DPH, v ceně je zahrnuto občerstvení a materiály. V případě zájmu o kurz se obraťte na Martinu Kočovou kocova@akademiesro.cz, telefonní kontakt na ni +420 608 036 102.