AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Poslední volná místa v kurzu Pedagog mentorem

25.01.2017 09:47

Již 9. 2. 2017 bude začínat nový běh kurzu Pedagog mentorem. V kurzu máme poslední volná místa, pokud byste se chtěli tohoto kurzu zúčastnit, neváhejte se nahlásit. 

 
Termíny setkání kurzu Pedagog mentorem jsou následující:
 
1. den    9. 2. 2017
2. den    16. 3. 2017
3. den    13. 4. 2017
4. den    11. 5. 2017
5. den    7. 6. 2017
6. den    7. 9. 2017
7. den    4. 10. 2017
8. den    2. 11. 2017
 

Vzdělávací cyklus je koncipován jako cyklus osmi jednodenních setkání především pro zkušené pedagogy, kteří po absolvování programu mohou fungovat jako interní mentoři na svých školách. Účastníci budou získávat potřebné teoretické informace v oblasti mentorinku a současně procvičovat základní dovednosti mentora.

OBSAH JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ

Pedagog mentorem 1 – princip a vymezení mentorinku

·         Porozumět mentorinku a jeho významu v procesu učení a rozvoje

·         Pochopit vymezení od ostatních forem podpory učení se a rozvoje

·         Naučit se chápat a využívat inspiraci

·         Zvědomit si etickou rovinu mentorováními

Pedagog mentorem 2 – mentorovací styly, facilitativní mentorink

·         Pochopit a naučit se držet mentorskou pozici

·         Naučit se rozlišit a vhodně používat jednotlivé mentorské styly

·         Osvojit si facilitativní přístup k mentorinku

·         Naučit se zvládat proces mentorování ve spirále

Pedagog mentorem 3 – role mentora a učně

·         Naučit se využívat sebereflexe a reflexe

·         Naučit se využívat mentorovací techniky pro zvládání vnitřních procesů mentora a učně

·         Naučit se vnímat systém – vnímat atmosféru a umět ji proměnit

Pedagog mentorem 4 – úvodní fáze mentorovacího procesu + trénink úvodu mentorování

·         Naučit se naladit na sebe i na druhého účastníka komunikace

·         Zvýšit svou schopnost naslouchání a vnímání nezkresleného obsahu sdělení druhého

·         Posilnit své dovednosti v oblasti neverbální komunikace, práce s hlasem

·         Naučit se klást koučovací otázky a využívat je v práci mentora

Pedagog mentorem 5 – nastavování cíle mentorinku, akční kroky + trénink

·         Naučit se nastavovat cíl

·         Naučit se dosahovat stanoveného cíle

·         Naučit se navrhovat a stanovovat akční kroky

·         Zvládat poskytování účinné zpětné vazby

Pedagog mentorem 6 – vztahové mechanismy

·         Naučit se vnímat vlastní osobnost a role, do kterých vstupuji

·         Porozumět vztahovým hrám a umět si s nimi poradit

·         Chápat budování vztahů a umět je podpořit při mentorovacím procesu

·         Respektovat rozdílnosti a využívat je pro rozšiřování pohledů a vzájemnou inspiraci

Pedagog mentorem 7 – mentorování v organizacích

·         Rozumět zákonitostem a uvědomovat si pravidla mentorování v organizacích

·         Vnímat souvislosti mentorování v organizacích

·         Chápat organizaci jako systém

·         Inspirovat se zkušenostmi z mentorování v různých typech organizací

Pedagog mentorem 8 – Integrace do praxe, vyhodnocení přínosu

·         Integrovat naučené do praxe

·         Prakticky si vyzkoušet a zažít mentorování sebe a druhých účastníků

·         Nalézt řešení pro situace přinesené ze své praxe v prostředí školy

  • Umět základní kompetence mentora a zvládá je využívat v praxi

Kurzy se budou konat vždy od 9:00 do 16:00 hod. v areálu Koučink akademie v Libchavách. Cena za jeden den je 1.500 Kč + DPH, zahrnuje celodenní stravu a materiály.

e-mail: akademie@skolyvzemikomenskeho.cz

www.skolyvzemikomenskeho.cz