ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení

 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Proč tu jsem? Ptali se učitelé sami sebe

06.03.2015 10:10

Inspirace, zvědavost, osobní touha po vzdělání, získat nové zkušenosti, rozvíjet umění  naslouchat druhým, umět se napojit sám na sebe. Učit se, jak konkrétně dobře klást otázky, jak řešit konfliktní a nepříjemné situace a hlavně před nimi neutíkat …. To jsou útržky nahlas vyřčených očekávání, se kterými 23 učitelů a ředitelů základních a středních škol přijelo do Akademie Libchavy na ochutnávku připravených kurzů Ředitel koučem a Učitel koučem, které připravujeme na září.

„Říkáme, že Jan Amos Komenský byl první pořádný český kouč“, vysvětlil Zdeněk Štěpánek umístění plakátu učitele národů v hlavním dřevěném srubu Akademie Libchavy. Komenský je tak už několik let svědkem rozvoje učitelů, starostů, ředitelů firem i dalších lidí, kteří zde zjistili, že mohou měnit a rozvíjet svůj přístup k životu. „Učitelé si sami všimli jednoho z citátů Jana Amose Komenského o tom, že by se neměli podobat sloupům u cest, které ukazují, ale sami nejdou…“

Další ochutnávka se uskuteční 15. 4. od 10 hodin a více najdete na www.skolyvzemikomenskeho.cz.