AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Šablony II a financování našich kurzů a dalších aktivit

23.10.2018 22:35

V současné době tvoříme ucelené vzdělávání pro ředitele, učitele a mentory a rádi bychom Vám představili možnosti dalšího akreditovaného vzdělávání v Akademii, které lze financovat v rámci ŠABLON pro ZŠ, v rámci všech aktivit nabízíme spolupráci na výstupech projektu (formulace odůvodnění, závěrečná zpráva, zhodnocení, plán, anotace apod.).

 

První možností je navázat na vzdělávání vedení školy v koučovacím přístupu a zapojit také učitele do programu Učitel koučem v rozsahu 64 hodin. Kurz lze financovat v rámci aktivity:

 

  • II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin

 

Dále je možné navázat na kurz Pedagog mentorem programem Praktikující mentor v rozsahu 32 hodin. Kurz je zaměřený na prohloubení mentorských dovedností. Kurz lze financovat v rámci aktivity:

 

  • II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin

 

Dále nabízíme naši srdcovku:-)

2.II/13 Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím skupinového supervize/mentoringu/koučinku pro 3 - 8 pedagogů z Vaší školy.

Spolupracujeme s našimi absolventy - učiteli, kteří mají nadstandardní vzdělání v koučinku, mentorinku i v supervizi a splňují požadavky na odbornost uvedené v šabloně.

 

Dále nabízíme také velmi zajímavý a úspěšný akreditovaný kurz DVPP v rozsahu 8 hodin pro 1. i 2. stupeň ZŠ  Triády - trochu jiné setkávání školy, žáků a rodičů . Seminář lze financovat přes aktivitu:

  • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

  • 2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - v rozsahu 8 hodin

Těšíme se na budoucí spolupráci a na to, že společně můžeme přispívat ke spokojeným a tvořivým školám.