AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Systemické vedení týmu

04.10.2016 12:39

Systemické vedení týmu

 Lektoři programu: Eva Mohauptová, Jiří Šmejkal

 • šestidenní kurz určený zástupcům škol
 • cena kurzu je 1.500 Kč / den; v ceně jsou zahrnuty materiály a celodenní strava
 • kurz se koná vždy od 9:00 do 16:00 v areálu Koučink akademie v Libchavách
 • termíny setkání jsou následující: 23. 2., 23. 3., 12. 4., termíny dalších třech setkání naplánujeme v průběhu kurzu podle aktuálních možností účastníků
 
 • Jeden den v měsíci se zastavíme a s nadhledem budeme věnovat pozornost skupinám, týmům a firemním systémům.
 • Získáte inspiraci jak zacházet s různými jevy v pracovních skupinách a týmech.
 • Systemické vhledy pomohou vnímat přírodní zákony ve skupinách, jak je rozpoznat, respektovat a jak s nimi pracovat.
 • Je čas začít vnímat celek a systém více než doposud.

Hlavní témata:

 • Tým jako organismus - jeho přírodní zákony a jak je využít v pracovním prostředí.
 • Jak ze skupiny jednotlivců udělat akceschopný fungující tým.
 • Změny v týmu a jak s nimi vědomě pracovat (příchody, odchody, rivality, formální a neformální hierarchie, moc a autorita v týmu).
 • Facilitace skupinových setkání - praktické dovednosti Jak podpořit skupinovou tvořivost, rozhodování ve skupině a práci s konflikty.
 • Jak podpořit samostatné a odpovědné fungování skupiny jako organismu, jako celku.
 • Práce s vizí a motivace týmu pro práci na vizi.
1. modul – formování týmu
 • rovnováha cíle podle J.Adaira, zájmů a vztahů, vize, tvorba týmu, vstup do skupiny

2. modul – systemické zákonitosti skupin
 • příchody, odchody, mužský a ženský přístup, hierarchie a respekt ve skupině

3. modul – role v týmu, systemická práce s rolemi
 • typologie rolí a jejich dynamika, osobní integrita a role v týmu, vědomé zacházení s rolemi, role zadavatele vůči týmu

4. modul – tým jako organismus
 • umění dobrého zadání, role facilitátor a jeho kompetence

5. modul – skupinová dynamika a přírodní zákony vývoje ve skupinách
 • techniky a postupy při skupinové práci, slaďování osobních zájmů a zájmů celku, řešení konfliktů a práce s energií skupiny

6. modul – zdroje energie v týmu, integrace celého cyklu
 • napětí, radost a jak pracovat s pozitivní energií týmu, dosahování dohod ve skupinové diskusi, intervence při skupinových diskusích, šéf týmu z nadhledu

Pokud se budete chtít na některý z nabízených kurzů přihlásit nebo máte dotazy či připomínky, neváhejte se na mě obrátit. Termíny ještě nejsou úplně závazné, pokud by se Vám cokoli nehodilo, rádi se přizpůsobíme Vašim možnostem. Další kurzy z nabídky navazujících programů budeme otevírat během příštího roku, podle Vašeho zájmu a vzájemné dohody. Věříme, že se u nás v Akademii brzy setkáme.

Přeji Vám příjemný zbytek dne.

S pozdravem

 

Martina Kočová

asistentka

tel.: (00420) 608 036 102

e-mail: akademie@skolyvzemikomenskeho.cz

www.skolyvzemikomenskeho.cz