ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení
 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Učitelé získávají řadu tvořivých postupů ...

02.02.2015 15:34
Učitelé získávají řadu tvořivých postupů, jak motivovat žáka a jak vést třídu
Učení se koučovacímu přístupu je proces, při kterém se učitel naučí efektivnějším procesům učení. Osvojí si pozitivní a respektující postoje k žákům, naučí se zacházet se svými pocity a získá celou řadu efektivních a tvořivých postupů, jak vést třídu a motivovat žáky.
Máme pozitivní zkušenosti s propojením koučování skupiny a předmětu etiky od samotných učitelů etiky. Koučovací přístup učitelů a žáků zaměřený na proaktivitu, tj. na způsob řešení daných témat přístupem „Jak by to šlo?“  ve výuce etiky učitele doslova nadchnul.
V rámci výcviku učitelů nepracujeme jen s koučinkem, který je základem, ale ve výcviku využíváme všeobecně osvědčené přístupy a techniky z celé řady dalších oborů. Jen namátkou, z Neurolingvistického programování, Gestaltu, Neurologie, Psychologie učení, Systemických konstelací, a dalších. 
Základní předpoklady kouče korespondují se základními lidskými hodnotami, etickými pravidly a zásadami pozitivního myšlení, jako je například staré známé perlsovské „všichni jsme OK“, nebo například tvoření otevřených otázek, které pochází od Sokrata.
 
Jiří Šmejkal