ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení
 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

V Akademii Libchavy inspirují, jak tvořit spokojené a klidné školy

01.06.2015 14:22
Zvědavost, osobní touha po vzdělání, inspirace, také nové zkušenosti, rozvíjet umění naslouchat druhým, umět se napojit sám na sebe. To jsou očekávání, s nimiž přicházejí učitelé a ředitelé základních a středních škol z celé republiky do Akademie Libchavy na ochutnávku kurzů Ředitel koučem a Učitel koučem, které zde připravují na letošní září a do nichž se už teď mohou zájemci přihlásit. Cílem rozvoje pedagogů je podle slov zakladatele akademie a autora projektu Zdeňka Štěpánka tvořit spokojené a klidné školy. 
 
Projekt Školy v zemi Komenského učí české pedagogy jinému přístupu, než na který jsou naše děti zvyklé. Hlavními pilíři koučovacího přístupu v pedagogice jsou motivace, zpětná vazba, rozvoj osobnosti a podpora individuálních předností. „Zájem pedagogů je neskrývaný: zvědavost, chuť zkoumat nové věci i potřeba přesvědčit se, o čem to koučování vlastně je. V uvolněné atmosféře se střídají chvíle humoru s hlubším zamyšlením nad potřebami účastníků a s prožíváním jejich pracovních rolí,“ vysvětlil vedoucí lektorského týmu Jiří Šmejkal. 
 
Učitelé a ředitelé mají přání se učit, jak konkrétně dobře klást otázky, jak řešit konfliktní a nepříjemné situace a hlavně jak před nimi neutíkat. V projektu V zemi Komenského získávají nové komunikační a edukační dovednosti, inspirují se k jinému přístupu ke spolupráci. V praxi pak ředitelé a učitelé vědí, jak svým žákům bez předsudků naslouchat, jak v nich probouzet chuť se učit, jak plynule přecházet k efektivnímu a rozvíjejícímu hodnocení a jak žáky aktivně zapojovat do procesu výuky, aby je to bavilo a sami si přebírali odpovědnost za to, co se naučí. 
 
Na začátku jara se v Akademii Libchavy sešli absolventi již uskutečněného dvouletého projektu „V zemi Komenského v Pardubickém kraji“ – ředitelé základních a středních škol z Pardubického a Královéhradeckého kraje, kteří vyjádřili přání pokračovat ve svém rozvoji dál ve formě takzvaných dílen. „Jejich smyslem je dál rozvíjet už získané vědomosti a dovednosti a také využít kolegiální prostor a čas pro sdílení, předávání si zkušeností a inspiraci,“ uvedl Jiří Šmejkal.  Dodal, že témata si určují sami ředitelé na konci každé dílny. Obsahem první dílny, která se uskutečnila začátkem dubna, bylo tmelení týmu učitelů a zapojení učitelů, kteří neprošli libchavským koučovacím kurzem. Druhá se uskuteční v červnu a jejím tématem je, jak zvládat obtížné kolegiální rozhovory a rozhovory s rodiči, aby došlo k oboustranně přijatelnému výsledku.
 
„Upřímně se vždy těším na lektory i na atmosféru Koučink akademie v Libchavách. Je to místo, kde si vždy doplním energii a ujistím se, že jdeme správným směrem. Navíc zde konečně jednají s řediteli škol jako s manažery. Moc rád to budu s kolegy z jiných škol znovu sdílet na dalších setkáních v Libchavách a učit se nové věci, které naši školu mohou zase o kousek posunout,“ sdělil nám Ivoš Mandys ze Základní školy Slatiňany.