ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení

 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

08.02.2015 17:37

obracíme se na Vás jménem Koučink Akademie Libchavy, kde v posledních dvou letech
pomáháme rozvíjet specifické dovednosti ředitelů a ředitelek škol v projektu Školy v Zemi Komenského. V prosinci loňského roku jej u nás ukončilo 34 ředitelů a 95 učitelů ze dvou českých krajů. Osvojovali si koučovací styl vedení školy, rozvíjeli umění vedení týmu učitelů i personální a další dovednosti. Program měl velký ohlas.

Nově nabyté schopnosti účastníkům seminářů podle jejich vlastních slov pomáhají v celém systému vztahů se žáky, jejich rodinami, kolegy učiteli a širokou veřejností. To je pro nás důležité sdělení. Proto jsme připravili nový cyklus projektu Školy v Zemi Komenského a oslovujeme Vás, ředitele škol a ředitelky škol, zda máte zájem tímto směrem rozvíjet nejen sebe, ale i učitele a žáky. Osvojení si koučovacího stylu Vám umožní získat, rozvinout a udržet přirozenou autoritu. Při samotné výuce žák díky přístupu učitele, který se umí ptát, získává zdravé sebevědomí, že to, co se potřebuje naučit, je v jeho moci, že na to má. Protože dobře chápe, proč se učí, přebírá za své učení přirozeně odpovědnost. Své učitele ctí jako přirozené autority. Učí se ctít druhé lidi a respektovat odlišné názory a víru. Naučí se
týmovému cítění a spolupráci.

Nabízíme moduly Ředitel koučem a Učitel koučem v roce 2015/2016

V současné době Vám i dalším ředitelům a učitelům nabízíme speciální a již osvědčený osmidílný modul Ředitel koučem a Učitel koučem. Programy jsou akreditované MŠMT jako DVPP. Jedná se o 8 jednodenních setkání v jednotlivých měsících. Začátek kurzu předpokládáme v září 2015, jakmile bude sestavena skupina 20 – 22 ředitelů. Stejný počet bude mít i skupina učitelů.

Cena za jeden den včetně stravování činí 1 500 Kč za osobu a den. Setkáváme se v příjemném prostředí Akademie Libchavy u Ústí nad Orlicí – více přiložený prospekt.

Pane řediteli, paní ředitelko,
prosíme o reakci, zda máte zájem tento rozvoj osobně zažít a absolvovat či se o něm
dozvědět více na ochutnávkovém programu, kde můžete poznat lektory. První termín pro ochutnávkový program je plánován na 5. 3. 2015 od 10 do 16 hodin, cena je symbolická včetně stravy 300 Kč.

Pro odpověď, prosím, využijte tuto e-mailovou adresu
akademie@skolyvzemikomenskeho.cz, či telefon 774/549 377.

Více informací o projektu najdete na www.skolyvzemikomenskeho.cz. Referenci na program Vám můžeme zprostředkovat od někoho z ředitelů či učitelů, kteří program absolvovali.

Příjemné dny Vám přejí za tým Koučink Akademie

Zdeněk Štěpánek – ředitel a majitel Koučink Akademie
Jiří Šmejkal – vedoucí projektu Ředitel školy koučem, Učitel koučem