AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Vzdělávací akce v Litomyšli

14.11.2016 16:21

„V Litomyšli se na ochutnávce naší práce sešla velmi příjemná skupina ředitelek a ředitelů škol, kteří byli ochotni zkoušet a experimentovat na svém osobním rozvoji, rozvíjet a posilovat roli ředitele.

Pro mne to byl užitečně strávený čas a pevně věřím, že se  objeví někteří z nich v projektu  „V Zemi Komenského“ .

Školy si velmi často stěžují na nekoncepčnost vzdělávání u dětí a tak jsme rádi, že můžeme přispět koncepčností dlouhodobého vzdělávání učitelů a ředitelů, kdy jsme v Akademii Libchavy podporou pro ty, kteří potřebují a ocení zázemí pro svůj rozvoj v této krásné a smysluplné službě…být učitelem.“

Zdeněk Štěpánek, lektor

Celkový dojem ze vzdělávací akce je velmi pozitivní, chtěla bych se zúčastnit dalšího semináře na toto téma.

Romana Vacková, II. MŠ Litomyšl

Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých informací, které využiji při práci se svými podřízenými.

Aleš Bečvář, H. R. G. spol. s r. o.

Tato vzdělávací akce mi přinesla chuť k dalšímu poznávání oboru (alespoň některých jeho částí). Budu více přemýšlet o pocitech a hranicích svých i ostatních. Tak, aby náš společný čas byl pohodovější a produktivnější.

Dagmar Horská. ZŠ U Školek 1117, Litomyšl

Vzdělávací akce mi přinesla nové informace, které je nutné vstřebat a naučit se používat. Zajímavé téma, které rozvíjí chybějící složku osobnosti.

Josef Štefl, DDM Litomyšl

Tato akce mi přinesla spoustu témat k zamyšlení, přemýšlení o tom, jak věci dělat jinak a lépe. Udělat u sebe změnu. Ráda bych se dozvěděla o problematice prostřednictvím kurzů více.

Simona Kubešová, ZŠ a MŠ Trstěnice

Mám radost, že čas strávený na akci byl pro mě přínosný.

Stáňa Kusá, III. MŠ Lidická Litomyšl