ŠKOLY V ZEMI KOMENSKÉHO

Projekt pro ředitele a učitele škol a školských zařízení
 

AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Zájem, zvědavost a chuť zkoumat nové věci

14.03.2015 10:28
Před třemi lety jsme se v týmu lektorů Koučink akademie rozhodli, že bychom rádi zprostředkovali ředitelům a učitelům škol koučovací přístup, který je založen na přirozených principech učení – podpořit sebevědomí, podnítit chuť, tvořivě zapojit.
 
Podle zpětných vazeb se projekt vydařil, a proto jsme iniciovali „druhou vlnu“.  Aby se účastníci mohli na základě vlastní zkušenosti rozhodnout, zda má cenu do programu vstoupit a současně do něj zapojit i některé ze svých učitelů, připravili jsme tzv. Ochutnávky.
 
První ochutnávka proběhla 5. 3. 2015 v libchavském dřevěném srubu a zúčastnilo se jí 24 účastníků převážně z řad ředitelů škol, zástupců a několik učitelů. Programem, který je postaven na využití jednoduché metody GROW, jsme provázeli se Zdeňkem Štěpánkem. Účastníci si mohli „na vlastní kůži“ prožít příjemné nedirektivní provázení vzdělávacím procesem a současně se seznamovat se základními principy koučování.
 
Na ochutnávce jsme zažili neskrývaný zájem účastníků, zvědavost, chuť zkoumat nové věci i potřebu přesvědčit se, o čem to koučování vlastně je. V uvolněné atmosféře se střídaly chvíle humoru s hlubším zamyšlením nad potřebami účastníků a s prožíváním svých pracovních rolí. Byl tu také prostor, kdy jsme se Zdeňkem otevřeli volnou tribunu otázek na nás a prožili si příjemné překvapení účastníků, že „nejsme tvrdí racionální businessmani“ (jak se o přestávce vyjádřila jedna z účastnic), ale naopak spojujeme v sobě rozum, cit  a „umění stát oběma nohama na zemi“. Ke konci ochutnávky, jsme účastníky podrobně seznámili s nabízenými kurzy „Ředitel koučem“ a „Učitel koučem“, a pak s nimi diskutovali o jejich přínosech. 

Na konci jsme se společně ohlédli za stráveným dnem a konstatovali, že se setkání vydařilo, užili jsme si to a s mnohými jsme se rozloučili s pozdravem „na shledanou na podzim“.

Jiří Šmejkal, lektor, psychoterapeut