AKADEMIE LIBCHAVY

AKADEMIE je prostor, kde se z respektu k rozdílným názorům tvoří nové pohledy, příležitosti a realizují se projekty zaměřené na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.
 
AKADEMIE je prostor, kde se z respektu
k rozdílným názorům tvoří nové pohledy,
příležitosti a realizují se projekty zaměřené
na přirozený rozvoj lidí, firem a celé společnosti.

SPOKOJENÉ A TVOŘIVÉ ŠKOLY

Vizí Akademie Libchavy jsou Spokojené a tvořivé školy, které povedou sebevědomí, samostatně myslící, reflektující a tvořiví dospělí lidé s radostí a odpovědností k životu a budou vzorem a inspirací pro mladší a méně zkušené členy školní komunity. Věříme, že cesta vede přes nové nastavení mysli a kvalitní kolegiální podporu. Nabízíme cestu koučovacího a systemického přístupu a vytváříme synergická partnerství se zřizovateli, MAS, školami a dalšími organizacemi, které do vzdělávání přináší cestu k tvořivosti a spokojenosti

 

Apartmány na vršku

Prostředí vzdělávacího a školicího střediska Akademie Libchavy vhodně doplňují Apartmány Na Vršku. Jedinečné ubytovací pokoje s příslušenstvím jsou vybudovány z přírodních materiálů a jsou citlivě sladěny s přírodou Orlického podhůří, panuje zde pohoda a klid. 
 
 
 

   

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek o projektu Školy v zemi Komenského

Reference účastníků

Chtěla bych se podělit o moje zkušenosti s koučováním
 
V září minulého roku jsem využila nabídky ochutnávky 1.Spirály kouče aniž bych tušila, co koučování je. Obsah setkání mě velmi zaujal a požádala jsem ředitelku školy, kde pracuji, o umožnění studia koučinku. Ředitelka mi to umožnila, ale za podmínek, že je to moje ryze soukromá záležitost a všechny vyučovací hodiny pochopitelně odpracuji výměnou s kolegy. Začala jsem tedy dojíždět do Libchav.
Zpočátku moje absence a výměny hodin nikdo neřešil, později už jsem musela prosazovat své zájmy výrazněji. Nakonec z důvodů zajištění výuky mi nebylo umožněno zúčastnit se sedmého dne Spirály.
 
V té době jsem již využívala koučovací přístup ve vyučování ve své maturitní třídě a v dalších organizačních aktivitách, např. v přípravě maturitního plesu nebo přípravě studentů na zahraniční praxi.  Přesouvala jsem postupně zodpovědnost na studenty, kteří si ji moc nepřipouštěli.  Musím přiznat, že jsem měla před maturitou strach, moje třída nepatřila mezi nejlepší skupiny jdoucí k maturitě.  Ale výsledky a jejich přístup ke zkoušce překvapily nejenom mě, ale i vedení školy. 
 
Ředitelka školy si všimla i mé změny. „Můžeš mi prosím tě říct, co tam s tebou dělají?  
 
Uplynul rok, je září, můj rozvrh je upravený tak,  abych mohla jezdit do Libchav na 2. Spirálu a doplnit si i chybějící den z minulého roku. Navíc jsem dostala třídnictví třídy, která má největší studijní potenciál. Koučování dostalo zelenou.
 
Helena Zikmundová
 

Co mi dává tvůrčí dílna

Tvůrčí dílna ředitelů mi dává možnost pracovat se svými emocemi a nejistotami. Procesu přispívá  bezpečné prostředí.  Tím se přestávám bát sama sebe při vedení lidí a to je hodně osvobozující pocit a za ten trocha námahy stojí. 

Děkuji.  Petra

 
Z dílny ředitelů.
 
Proč se setkávat???
Připomenutí a osvěžení probíraného a prakticky naučeného. Už několikrát se mi to hodilo v praxi.
 
Hezké dny přeje Pavla Skácelíková
 
Úplně jsem změnil komunikaci se žáky. Mám raději lidi.
 
Vážím si toho, že myslíte na budoucnost a jdete na to přes učitele. Začal jsem přemýšlet o smyslech. Více naslouchám, snažím se nesoudit. Úplně jsem změnil svou komunikaci se žáky. Mám raději lidi a mám k nim mnohem větší respekt. Mnohem lépe s nimi vycházím, přemýšlím o jejich motivaci, strachu a podobně, které je vedou k jejich jednání. Pak se k nim i lépe chovám. Dále potřebuji rozvíjet umění naslouchat a „slyšet“, rozvíjet svoji vůli a svoje „srdce“.
 
Chválím vyladění lektorského týmu. Sounáležitost. Vážím si vaší trpělivosti. Bylo mi ctí.
 
Ivan Čermák, ZŠ Slatiňany
 
 
Program mi přinesl více nadhledu a vnitřního klidu.
 
Jsem velmi ráda, že jsem se mohla účastnit tak úžasného projektu a získat spoustu cenných zážitků, zkušeností a informací, ke kterým bych se sama asi nedostala. Program mi přinesl rozvoj, relaxaci, spokojenost. Do mé práce mi přinesl nové způsoby řešení problémových situací.  Do osobního života mě přinesl získání většího nadhledu, vnitřního klidu, osobního rozvoje a růstu.
 
Alena Půlkrábková, vedoucí učitelka MŠ
 
 
Jsem ráda, že jsem tu mohla být.
 
Našla jsem tu svůj příklad, naučila jsem se naslouchat. Naučila jsem se dívat se na věci nezaujatě a bez předsudků. V osobním životě rozumím a chápu lépe lidi kolem sebe. Používat všude, kde jde o práci s lidmi. Ve sboru, ve třídě, v komunikaci s dalšími lidmi. Při motivačním rozhovoru, při řešení konfliktů a problémů. Jsem na začátku, potřebuji neustále opakovat, konzultovat, ptát se, používat, hledat.
 
Programu se zúčastnili i někteří učitelé z naší školy. U většiny pozoruji pozitivnější postoje a využití technik, které se tu naučili. Důležité je i vzájemné sdílení.
 
Monika Dušková, ředitelka, ZŠ Lanškroun, Jiráskovo náměstí
 
 
Za vše moc děkuji.
 
Program byl pro mne velkým přínosem. Nejen po stránce profesní, ale i v osobním životě. Líbilo se mi, jakým způsobem byl koučink veden, výběr témat, možnost setkání se s kolegy z jiných škol, prostředí i dobré občerstvení. Koučovací přístup je užitečné používat při řešení náročných situací a přímo ve výuce v komunikaci se žáky.
 
Radka Divíšková, ZŠ Žichlínek
 
Vážení organizátoři,
 
velmi děkuji za zorganizování tohoto vzdělávání a za možnost se ho zúčastnit. Protože učím dlouho, řadím tyto semináře k těm nejdůležitějším v mém profesním životě. Dny strávené v Koučink Akademii byly vždy náročné, ale přinášely mně mnoho nových informací, podnětů a nových náhledů na komunikaci mezi lidmi. Důležitá pro mě byla i možnost sdílení a potkání stejně naladěných kolegů.
 
Mirka Vychytová, ZŠ Lanškroun
 
 
Velmi si považuji přístupu a zkušenosti lektorů.
 
V prostředí akademie mi bylo dobře, byla tam příjemná tvůrčí atmosféra. V pracovním životě mi kurz Ředitel koučem pomohl. Hned jsem začal používat koučovací přístup ve vedení týmu a řízení školy. V osobním životě mě kurz motivoval k osobnímu rozvoji, k práci s energií a k uvědomění si potřeby relaxace.
 
Koučovací způsob je užitečné používat při rozhovorech se zaměstnanci, při stanovení cílů profesionálního rozvoje, v jednání s rodiči žáků při řešení problematických situací a při řešení konfliktů mezi žáky. Kurzu se účastnili i někteří učitelé, kteří dnes otevřeně a s nadšením hovoří o tom, co se nám ve škole daří.
 
V následujícím období je pro mě důležité nabyté schopnosti co nejvíce využívat a používat.
 
Ivo Mandys, ředitel, ZŠ Slatiňany